Podpis elektroniczny w Polsce i Unii Europejskiej

2007-01-18 00:00:00 +0000


Aktualności, komentarze, nowe linki zewnętrzne

Więcej w pełnej liście linków oraz starej liście linków.

W naszym serwisie

Podpis elektroniczny w polskim prawie
ustawa o podpisie elektronicznym, ustawa o informatyzacji, kodeks postępowania administracyjnego, ordynacja podatkowa, faktury elektroniczne, elektroniczna skrzynka podawcza, projekty ustaw i rozporządzeń związanych z podpisem elektronicznyn i informatyzacją
Podpis elektroniczny w prawie Unii Europejskiej
dyrektywa 1999/93/EC o podpisie elektronicznym, faktury elektroniczne w prawie unijnym, standardy ETSI, ISO, rekomendacje CWA
Standardy techniczne podpisu elektronicznego
formaty podpisu elektronicznego, formaty dokumentu elektronicznego, standardy kryptograficzne, normy ETSI TS, normy ISO, standardy PKCS, rekomendacje CWA, standardy W3C, standardy IETF
Podpis elektroniczny w prawie innych krajów
Komentarze do prawa o podpisie elektronicznym
Komentarze od roku 2005, doniesienia prasowe, projekty ustaw i rozporządzeń, materiały konferencyjne itd.