Podpis elektroniczny - komentarze i wydarzenia

 • Data nadesłania: 2014-12-19 20:11
  Body:

  Społecznym celem wdrożenia Programu rozwoju elektronicznego fakturowania jest poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – powiedział podsekretarz stanu w MG Arkadiusz Bak podczas Krajowego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania. Spotkanie odbyło się 16 grudnia 2014 r. w Warszawie.

 • Data nadesłania: 2014-10-21 12:17
  Body:

  Okazało się, że spośród wszystkich ocenianych systemów internetowych w Europie najwyższą notę – 82 pkt na 100 możliwych – zdobył serwis dostarczany przez nowy mBank. Serwis transakcyjny Banku Millennium z wynikiem 61 pkt znalazł się na pozycji szóstej. W rankingu aplikacji mobilnych mBank uplasował się na trzecim miejscu, a Millennium – na piątym.

 • Data nadesłania: 2014-10-20 12:34
  Body:

  Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów w trybie otwartym przyjmuje zgłoszenia dotyczące weryfikacji i publikacji specyfikacji faktur elektronicznych stosowanych przez podmioty gospodarcze i publiczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Data nadesłania: 2014-10-17 10:11
  Body:

  Ponad 33 mld euro zaoszczędzili rocznie unijni przedsiębiorcy dzięki zainicjowanym przez Komisję Europejską działaniom służącym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych wynikających z przepisów UE - wynika z raportu zaprezentowanego we wtorek w Brukseli.

 • Data nadesłania: 2014-05-15 15:02
  Body:

  Do 12 proc. polskich podatników ciągle nie dotarło, że faktury można przesyłać drogą elektroniczną. 42 proc. już teraz z nich korzysta i chwalą sobie taki sposób otrzymywania dokumentów. Polacy muszą więc nadrobić zaległości w tej dziedzinie.

 • Data nadesłania: 2014-05-15 15:02
  Body:

  Aż 59 proc. Polaków nie chce otrzymywać faktur w formie elektronicznej, bo woli mieć wszystkie dokumenty na papierze. Tymczasem zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej e-faktury mają stać się głównym systemem fakturowania w Europie do 2020 roku.

 • Data nadesłania: 2014-05-15 15:00
  Body:

  Około dwóch lat temu, Europejskie Forum Interesariuszy elektronicznego fakturowania, została powołana przez Komisję Europejską.
  Cele forum była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, w celu monitorowania wprowadzania e-faktur we wszystkich państwach członkowskich oraz do określenia środków ułatwiających masowe przyjęcie e-fakturowania, zarówno na szczeblu krajowym i na szczeblu UE.
  Podczas Forum na ostatnim spotkaniu powstały ustalenia i sprawozdania grup roboczych. Prace te zostały opublikowane.

 • Data nadesłania: 2013-05-29 12:45
  Body:

  Pojęcia „podpis cyfrowy” i „podpis elektroniczny” powszechnie używane są substytucyjnie (zamiennie) mimo faktu, iż podpis elektroniczny jest jedynie normatywną definicją zapisaną ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 • Data nadesłania: 2013-05-27 20:19
  Body:

  Electronic commercial law (E-SIGN) is liberal as to what can serve as a legal signature. Essentially, a signature is just a symbol adopted with the intent to approve or authenticate a transaction or a record. The symbol can be as simple as the characters of a name at the bottom of an email.

 • Data nadesłania: 2013-05-24 15:34
  Body:

  Rynek zastosowań podpisu elektronicznego jest znacznie szerszy niż potrzeby administracji publicznej, a zaoferowanie usług biznesowych wymaga określenia potencjalnych korzyści z używania tej technologii. Korzyści te musza być wyrażone w pieniądzu i czasie, ale przede wszystkim musi być określony beneficjent – czyli użytkownik podpisu elektronicznego. Dotychczas oferta podpisu elektronicznego była skierowana do osób podpisujących, a ich korzyści ze stosowania podpisu są niewielkie. W niniejszym artykule wskazuję, kto w mojej opinii jest użytkownikiem podpisu elektronicznego i do kogo powinna być skierowana oferta biznesowa.

 • Data nadesłania: 2013-04-04 13:53
  Body:

  Jak przejść z faktur papierowych na cyfrowe? Jakie są przeszkody, plany i korzyści? Zamiast popełniać błędy nowicjusza, możemy skorzystać z doświadczeń innych, np. Finlandii.
  By nie wyważać otwartych drzwi, Polska chce zastosować praktyki sprawdzone w Finlandii, gdzie aż 78,5 proc. wszystkich faktur funkcjonuje w postaci cyfrowej. Stąd pomysł na e-Procurement Forum, debatę zorganizowaną przez fińską spółkę skarbu państwa Itella Information, ambasadę Finlandii w Polsce i Polsko-Skandynawską Izbę Handlową.

 • Data nadesłania: 2013-03-13 00:41
  Body:

  W Ministerstwie Gospodarki odbyło się kolejne posiedzenie Międzyinstytucjonalnego Zespołu Wykonawczego ds. Gospodarki Elektronicznej (MZWGE).

  Posiedzenie było w całości poświęcone unijnym pracom legislacyjnym nad rozporządzeniem eIDAS oraz racjonalizacji ram standaryzacyjnych podpisu elektronicznego w ramach mandatu M460. Na forum UE toczą się aktualnie prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (e-IDAS), które zastąpi dyrektywę 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram dla podpisów elektronicznych. Przełoży się to na konieczność uchylenia ustawy z dn. 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, co będzie miało wpływ również na wszelkie akty odnoszące się do tej ustawy. Z uwagi na horyzontalny charakter projektowanej regulacji oraz szerszy niż w dotychczas obowiązującej dyrektywie zakres regulacji, rozporządzenie będzie rodziło skutki dla sektora publicznego - zmiany w poszczególnych obszarach prawa (procedura cywilna, prawo administracyjne, informatyzacja) oraz w systemach informatycznych administracji publicznej. Również przedsiębiorstwa oferujące usługi zaufania (uprzednio usługi certyfikacyjne podpisu elektronicznego) będą objęte zakresem projektowanych przepisów.

 • Data nadesłania: 2013-02-17 19:30
  Body:

  Duża część dokumentów wychodzących z firmy musi być podpisana przez pracownika. Dotychczas stosowano podpis odręczny, a dokument był przesyłany tradycyjną pocztą. Proces był długotrwały, co spowalniało procesy biznesowe, dlatego też firmy decydowały się na usprawnienie go przez przesyłanie kopii dokumentów faksem, by później dostarczyć oryginał pocztą. Później miejsce faksu zajęła poczta elektroniczna, która działa sprawniej i umożliwia przesłanie skanów dokumentów o znacznie lepszej jakości, a także dowolnych załączników, w tym plików biurowych, nad którymi obie strony mogły równocześnie pracować. Wadą faksu jest jego słabe bezpieczeństwo - przy ważnych dokumentach nie powinno się go stosować.

 • Data nadesłania: 2012-12-10 12:37
  Body:

  Dlaczego firmy chcą wysyłać faktury w e-mailach? To jasne, chcą oszczędzić na znaczkach, kopertach i papierze. Czyli na tym, co ich klienci lubią. Konflikt gotowy

 • Data nadesłania: 2012-10-04 15:33
  Body:

  Still dreaming about a ‘Paperless Office’? You heard the promises and for years we have touted the benefits from a extensive study (Accelio) : it costs $160.00 to process a typical paper-based transaction but only $6.00 if that same transaction was all digital – a $154.00 savings per transaction! You also heard that “green is the new black” and by removing paper you would be greatly contributing to save our environment. No longer is ‘going paperless’ the mantra for tree- huggers alone (Mortgage Bankers Association – “for every mortgage we kill a tree”), now, companies, regardless of size, can simply enjoy immediate and substantial savings without any large upfont costs!

 • Data nadesłania: 2012-06-14 09:11
  Body:

  Zrównanie podpisu odręcznego z podpisem elektronicznym będzie m.in. zakładać projekt ustawy o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną, który przygotuje resort administracji i cyfryzacji - zapowiedział w środę szef MAC Michał Boni. To będzie rewolucja - ocenił.

 • Data nadesłania: 2012-06-13 09:11
  Body:

  Rząd jako jeden z powodów anulowania przetargu na blankiety e-dowodu podaje brak środków. Sprawdziliśmy, ile kosztowałoby to podatników i jaka jest cena za dokumenty tożsamości na świecie.

 • Data nadesłania: 2012-06-13 09:10
  Body:

  JANTAR i PESEL to jedyne w administracji państwowej oprogramowanie zaprojektowane, zaprogramowane i wdrożone przez polskich inżynierów. Własność tego oprogramowania pozostaje w całości w rękach polskich (nie spółek córek światowych koncernów). Właścicielem i dysponentem kodów źródłowych całej aplikacji PESEL jest Skarb Państwa. Jest do tego wszystkiego oprogramowaniem wyjątkowo niezawodnym i stabilnym. Od ponad dziesięciu lat nie zanotowano ani jednego przypadku błędu systemu ani zawieszenia się systemu - pisze Grzegorz Pluciński* przez wiele lat odpowiedzialny za utrzymanie i administrowanie systemem komputerowym i bazą danych JANTAR pracującymi na potrzeby bazy PESEL w MSW i później w MSWiA.

 • Data nadesłania: 2012-06-13 09:09
  Body:

  E-dowód wcale nie byłby droższy od obecnie wydawanego, więc argument, że państwa nie stać na nowoczesny dokument, jest nieprawdziwy. Nie stać nas za to na brak e-dowodu, bo to bezpieczne narzędzie, które przydałoby się obywatelom w codziennym życiu - przekonuje Wiesław Paluszyński, uczestnik unieważnionego przetargu na blankiety elektronicznych dowodów osobistych.

 • Data nadesłania: 2012-06-13 09:08
  Body:

  Zaniechania, jakich dopuszczono się w trakcie wdrażania profilu zaufanego, powodują, że korzystanie z tego rozwiązania nie jest bezpieczne - twierdzi autor jego koncepcji.

 • Data nadesłania: 2012-06-13 09:08
  Body:

  Przybywa instytucji korzystających z profilu zaufanego do udostępniania usług elektronicznych - twierdzi kierownik projektu ePUAP2.

 • Data nadesłania: 2012-06-08 16:28
  Body:

  The proposal for a Regulation "on electronic identification and trusted services for electronic transactions in the internal market" was adopted by the Commission on 4th June 2012. The proposal will now go through the ordinary legislative procedure for its adoption by co-decision of the European Parliament and the Council.

  The new framework for electronic identification and electronic trust services will:

  • Ensure mutual recognition and acceptance of electronic identification across borders;
  • Give legal effect and mutual recognition to trust services including enhancing current rules on e-signatures and providing a legal framework for electronic seals, time stamping, electronic document acceptability, electronic delivery and website authentication.

  This proposal represents the first milestone in the implementation of the objectives of the Legislation Team (eIDAS) Task Force set up by the Commission in order to to deliver a predictable regulatory environment for electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market to boost the user convenience, trust and confidence in the digital world.

 • Data nadesłania: 2012-04-10 17:29
  Body:

  Firma wysyłając co miesiąc 1000 faktur elektronicznych może zaoszczędzić ok. 2 tys. zł, a wystawiając 20 tys. - prawie 40 tys. zł - wynika z raportu "E-faktura w Polsce", przygotowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan

  W Polsce wystawia się obecnie ok. 1,5 mld faktur rocznie. Z raportu Lewiatana wynika, że zaledwie 8-11 proc. rachunków jest przesyłanych elektronicznie. Reszta to tradycyjne, papierowe faktury - drukowane i wysyłane pocztą. Eksperci Lewiatana ocenili, że taki wynik daje nam jedno z ostatnich miejsc w Europie.

  - Wyprzedzają nas nie tylko zachodnie gospodarki, ale także Węgry, Czechy czy Litwa - napisano w raporcie.

  - Z punktu widzenia przedsiębiorstw e-faktury są wygodniejsze, tańsze i bardziej pewne, niż tradycyjna forma rozliczenia. Z badań wynika, że przedsiębiorcy korzystający z elektronicznego obrotu fakturami cenią sobie przede wszystkim: oszczędności, krótszy czas dostarczenia faktury oraz lepszą kontrolę nad dokumentami - stwierdził cytowany we wtorkowym komunikacie zastępca dyrektora generalnego PKPP Lewiatan Zbigniew Gajewski.

 • Data nadesłania: 2011-06-14 12:50
  Body:

  Podpis elektroniczny - to narzędzie identyfikujące uczestników wymiany dokumentów drogą elektroniczną.

 • Data nadesłania: 2011-06-14 12:50
  Body:

  W świetle badań „Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008” (ARC Rynek i Opinia) w roku ubiegłym w urzędach zdecydowanie wzrosła częstość stosowania mechanizmów uwierzytelniania odbiorców usług. Już tylko 20% urzędów nie posiadało żadnych zabezpieczeń, podczas gdy w roku 2007 odsetek ten wyniósł prawie 71%. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem był podpis elektroniczny. W 2008 roku stosowano go w 76,7% urzędów. Rzadziej urzędy wykorzystywały szyfrowanie w celu zapewnienia poufności (22,3%) lub inne mechanizmy uwierzytelniania takie, jak kod PIN czy systemy haseł (14,7%). Sytuacja w tym zakresie będzie ulegać poprawie w związku z m.in. przenoszeniem nowych usług na Elektroniczną Platformę Usług Publicznych Administracji Publicznej ePUAP.

 • Data nadesłania: 2011-05-31 07:56
  Body:

  14 kwietnia MSWiA opublikowało projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, z którego wynika, że wycofuje się ze stosowania mediatora i ograniczonej identyfikacji w nowych dowodach osobistych. Zgodnie z projektem, z ustawy o dowodach osobistych znikną między innymi zapisy dotyczące zawieszeń certyfikatu podpisu elektronicznego. W dowodzie nie będzie też certyfikatu ograniczonej identyfikacji.

 • Data nadesłania: 2011-05-31 07:55
  Body:

  Projekt ustawy z dnia .. 2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności ( przekazany do uzgodnień resortowych oraz do GIODO z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 15 kwietnia 2011 roku.)

 • Data nadesłania: 2011-05-16 15:13
  Body:

  W piątek 13 maja 2011r. została przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  Znowelizowane przepisy dopuszczają m.in. skorzystanie z tzw. zaufanego profilu na platformie ePUAP, który niebawem ma zostać uruchomiony a także używanie podpisów, które będą zakodowane w nowych dowodach osobistych.

  W systemie ePUAP wprowadzono zmianę konfiguracyjną, która umożliwia przyjmowanie dokumentów podpisanych zarówno ważnym certyfikatem kwalifikowanym, jak i Profilem Zaufanym.

 • Data nadesłania: 2011-05-16 12:18
  Body:

  W dniu 9 maja br. opublikowano rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania Profilu Zaufanego. Rozporządzenia podpisane 27 kwietnia br. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jerzego Millera wchodzą w życie 30 dni od daty publikacji tj. 9 czerwca br.

 • Data nadesłania: 2011-05-16 12:17
  Body:

  W systemie ePUAP wprowadzono zmianę konfiguracyjną, która umożliwia przyjmowanie dokumentów podpisanych zarówno ważnym certyfikatem kwalifikowanym, jak i Profilem Zaufanym.

 • Data nadesłania: 2011-05-11 09:48
  Body:

  Udostępnienie technologii XML, nowy interfejs użytkowników oraz Katalog Usług ePUAP - to nowe atuty elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), które zachęciły Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Ministerstwo Finansów (MF) do regularnego wykorzystania platformy ePUAP. Instytucje skorzystały z usługi elektronicznego przesyłania tytułów wykonawczych, które dzięki ePUAP-owi stało się łatwiejsze, szybsze i tańsze.

  W okresie od listopada 2009 r. do marca 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do urzędów skarbowych za pośrednictwem ePUAP ponad 73 tys. plików XML zawierających tytuły wykonawcze. Przesyłanie danych zawartych w tytułach wykonawczych w postaci plików XML nie zwalnia z dostarczania do urzędów skarbowych dokumentów w formie papierowej, wpływa jednak na usprawnienie procesu obsługi tytułów przez urzędy skarbowe. Ponadto wykorzystanie platformy ePUAP wyeliminowało konieczność używania w procesie wymiany zewnętrznych nośników danych, których zakup wiązałby się dla ZUS z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

  Struktury dokumentów XML wykorzystywanych w procesie zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy ZUS a MF w sprawie formy i trybu wymiany informacji w postaci elektronicznej o skierowanych do egzekucji tytułach wykonawczych oraz przebiegu prowadzonej na ich podstawie egzekucji. W styczniu 2011 r. zmieniono interfejs użytkownika portalu oraz Katalog Usług ePUAP. Do istniejących wcześniej kategorii wprowadzono nową - zdarzenia życiowe - dzięki której użytkownicy szybciej mogą odnaleźć interesujące ich usługi. Usługa Ministerstwa Finansów wykorzystywana przez ZUS dostępna jest na ePUAP pod nazwą Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych.

 • Data nadesłania: 2011-05-10 17:29
  Body:

  We wczorajszym Dzienniku Ustaw ukazało się wydane 21 kwietnia 2011 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 • Data nadesłania: 2011-05-10 17:28
  Body:

  We wczorajszym Dzienniku Ustaw opublikowano również Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 • Data nadesłania: 2011-05-06 22:12
  Body:
 • Data nadesłania: 2011-05-04 14:40
  Body:

  Informatyzacja po polsku. Do połowy lipca 800 tys. firm musi wydać po 400 zł. Powód? Urzędnikom nie wyszło wdrożenie podpisu elektronicznego, więc teraz usiłują go upowszechnić na siłę.

 • Data nadesłania: 2011-04-14 19:50
  Body:

  Prace nad udostępnieniem Profilu Zaufanego ePUAP znajdują się w ostatniej fazie realizacji. W chwili obecnej rozporządzenia konsultowane są między resortami.

 • Data nadesłania: 2011-04-08 17:13
  Body:

  W świetle badań „Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008” (ARC Rynek i Opinia) w roku ubiegłym w urzędach zdecydowanie wzrosła częstość stosowania mechanizmów uwierzytelniania odbiorców usług. Już tylko 20% urzędów nie posiadało żadnych zabezpieczeń, podczas gdy w roku 2007 odsetek ten wyniósł prawie 71%. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem był podpis elektroniczny. W 2008 roku stosowano go w 76,7% urzędów. Rzadziej urzędy wykorzystywały szyfrowanie w celu zapewnienia poufności (22,3%) lub inne mechanizmy uwierzytelniania takie, jak kod PIN czy systemy haseł (14,7%). Sytuacja w tym zakresie będzie ulegać poprawie w związku z m.in. przenoszeniem nowych usług na Elektroniczną Platformę Usług Publicznych Administracji Publicznej ePUAP.

 • Data nadesłania: 2011-04-06 07:19
  Body:

  Na zaufany profil dostępny przez ePUAP, który ma zastąpić drogi podpis elektroniczny, który zdaniem wielu jest barierą rozwoju e-administracji w Polsce, czekamy już od 2009 r. Mariusz Przybyszewski z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA powiedział wczoraj, że rozporządzenie w sprawie zaufanego profilu jest już po wszelkich uzgodnieniach i jeśli zostanie zwolnione z komisji prawniczej będzie mógł go podpisać Minister.

 • Data nadesłania: 2011-03-22 16:21
  Body:

  Obecnie na rynku internetowym można zauważyć tendencję do logowania się do różnych serwisów z wykorzystaniem jednego konta, na przykład konta posiadanego na Facebook. Rządy niektórych państw zauważyły ten trend i postanowiły dać swoim obywatelom jeszcze jedną metodę logowania. W elektronicznych dowodach osobistych wydawanych w Niemczech (a wkrótce i w Polsce) zrealizowano bowiem funkcjonalność, pozwalającą na logowanie się do różnych serwisów z wykorzystaniem dowodu osobistego. Wykorzystywana technologia zapewnia, że właściciele dwóch różnych serwisów internetowych nie będą mieć możliwości powiązania ze sobą akcji wykonanych w nich przez tego samego użytkownika. Technologia, którą zastosowano, to ograniczona identyfikacja (restricted identification).

 • Data nadesłania: 2011-03-22 16:10
  Body:

  Lista problemów związanych z podpisem elektronicznym w Polsce jest bardzo długa. Oprócz niezrozumienia fundamentów bezpieczeństwa informatycznego przez prawodawców wielką bolączką e-podpisu jest niespójność i niekonsekwencja definicji, procedur i wymagań formalnych związanych z jego wdrażaniem. Wskutek tego pole do korupcji oraz marnotrawienia środków publicznych jest ogromne.

 • Data nadesłania: 2011-03-22 16:08
  Body:

  Bezpieczeństwo to dziedzina, która dobrze nadaje się do forsowania partykularnych interesów. Któż bowiem chciałby żeby było mniej bezpiecznie? Tylko ryzykant lub niegodziwiec. W dziedzinie bezpieczeństwa, jak nigdzie indziej, łatwo jest sprowadzić dyskusję do emocji, ze szkodą dla rzeczywistego bezpieczeństwa tych, których chcemy chronić. W jaki sposób można zatem racjonalnie projektować bezpieczeństwo?

 • Data nadesłania: 2011-03-22 16:08
  Body:

  Osoba, przed którą stanęło zadanie wdrożenia systemu bezpieczeństwa wykorzystującego infrastruktury PKI, w pierwszej chwili będzie zaskoczona ogromną ilością czynności, które należy wykonać, aby osiągnąć pozornie prosty cel.

 • Data nadesłania: 2011-03-22 16:07
  Body:

  Od połowy lat dziewięćdziesiątych europejskie instytucje standardyzacyjne i ustawodawcze prowadzą wytężone prace nad stworzeniem prawo-technicznego otocznia dla elektronicznego uwierzytelnienia o poziomie zaufania porównywalnym jak podpis odręczny. Te ciekawe z naukowego punktu widzenia wysiłki mają jednak niewielkie przełożenie na zwykłych obywateli, a w niektórych przypadkach wręcz hamują dostępność usług elektronicznych.

 • Data nadesłania: 2011-03-22 16:06
  Body:

  This is a thorough, updated companion piece to three blog entries we published back in 2008 on trust–an issue which is still critical to understand when considering electronic signatures to reduce costs and expedite previously paper-based workflows:

 • Data nadesłania: 2011-03-14 18:20
  Body:

  Od połowy lat dziewięćdziesiątych europejskie instytucje standardyzacyjne i ustawodawcze prowadzą wytężone prace nad stworzeniem prawo-technicznego otocznia dla elektronicznego uwierzytelnienia o poziomie zaufania porównywalnym jak podpis odręczny. Te ciekawe z naukowego punktu widzenia wysiłki mają jednak niewielkie przełożenie na zwykłych obywateli, a w niektórych przypadkach wręcz hamują dostępność usług elektronicznych.

 • Data nadesłania: 2010-12-21 12:12
  Body:

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowiu kontroli skarbowej /rozporządzenie przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw

 • Data nadesłania: 2010-12-20 22:05
  Body:

  Rozliczanie podatków oraz wyrabianie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu osobistego, paszportu i innych dokumentów osobowych to najpopularniejsze sprawy urzędowe, do załatwiania których wykorzystujemy Internet – wynika z badania „E-administracja w oczach internautów”. W projekcie realizowanym wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 5 najpopularniejszych polskich portali internetowych wzięło udział aż 3121 osób.
  W badaniu spytano internautów o wykorzystywanie sieci w dziewięciu wybranych obszarach życia codziennego: praca, kultura, transport, bankowość i handel, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, życie publiczne, nowe technologie. Za najważniejsze, internauci uznali zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie (stosowanie zabezpieczeń od ochrony komputera - 97% ankietowanych) i w życiu codziennym takie, jak ostrzeganie przez Internet przez powodzią, wichurą czy lawiną (92%) oraz kwestie dotyczące edukacji, jak dostęp przez Internet do wiedzy fachowej wiążącej się z karierą zawodową (94%) i podnoszenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

  90% badanych poszukiwało informacji na stronach internetowych urzędów w ciągu ostatnich 12 miesięcy i aż 70% w ostatnim miesiącu. Najczęściej internauci szukali informacji na temat podatków, pracy i spraw osobowych typu dowody osobiste, paszporty, meldunek, akty stanu cywilnego, itp.

  Więcej osób oceniło pozytywnie łatwość dotarcia i zrozumiałość informacji (pomiędzy 51% a 66%, w zależności od tematyki). Najlepiej ocenione zostały publikowane przez urzędy informacje dotyczące spraw osobowych i podatków od osób fizycznych, najgorzej – informacje o działalności gospodarczej i sprawach budowlano-ogrodniczych. Negatywnych lub raczej negatywnych ocen było od 8-19%.

  Stosunkowo duża grupa badanych internautów (23%) słyszała o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, będącej pojedynczym punktem dostępowym w Internecie, za pomocą którego instytucje publiczne udostępniają usługi elektroniczne przedsiębiorcom i obywatelom, ale również innym instytucjom publicznym.

  Z elektronicznych usług administracji publicznej (e-administracja) skorzystało do tej pory 25% respondentów, przede wszystkim w kwestii podatków oraz wyrabiania różnych dokumentów. Ponad połowa internautów uważa, że i tak będzie musiała osobiście pojawiać się w urzędzie, aby zakończyć sprawę, gdyż usługi e-administracji nie są jeszcze zbyt zaawansowane w Polsce i rzadko w całości są świadczone elektronicznie. Co trzecia osoba badana twierdziła, że przeszkodą w korzystaniu z tych usług jest niedostateczna informacja o sposobie załatwienia sprawy, a 44% miało obawy, czy drogą elektroniczną sprawa zostanie właściwie załatwiona.

  O Badaniu:
  Badanie przeprowadzono od 10 do 20 maja 2010 metodą wywiadów on-line, zapraszając losowo wytypowanych internautów do udziału w projekcie. Zaproszenia emitowano na portalach: Gazeta.pl, Interia.pl, O2.pl, Onet.pl oraz Wp.pl odwiedzanych łącznie przez 94% wszystkich polskich internautów. Projektodawcą badania było MSWiA a jego wykonawcą była spółka Polskie Badania Internetu.

  Pierwsze badania na podobny temat i przy zastosowaniu tej samej metody zostało przeprowadzone jesienią 2008 r. i dotyczyło oczekiwań internautów wobec strategii dla społeczeństwa informacyjnego, przyjętej przez rząd RP w grudniu 2008 r.

 • Data nadesłania: 2010-12-08 17:37
  Body:

  Darmowy kurs (e-learning) na temat podpisu elektronicznego. E-kurs "Podpis elektroniczny" ma na celu przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących:

  * istoty i zasad działania podpisu elektronicznego,
  * organizacji infrastruktury klucza publicznego w Polsce,
  * przepisów prawnych związanych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
  * zastosowań praktycznych, możliwości i korzyści wynikających z dostępności e-podpisu.

  Zawarte w kursie informacje są adresowane do osób zainteresowanych budową społeczeństwa informacyjnego i budową elektronicznej gospodarki w Polsce. Przekazana wiedza może być szczególnie przydatna dla przedsiębiorców i urzędników. Na admi

 • Data nadesłania: 2010-11-26 17:50
  Body:

  Bezpieczeństwo to dziedzina, która dobrze nadaje się do forsowania partykularnych interesów. Któż bowiem chciałby żeby było mniej bezpiecznie? Tylko ryzykant lub niegodziwiec. W dziedzinie bezpieczeństwa, jak nigdzie indziej, łatwo jest sprowadzić dyskusję do emocji, ze szkodą dla rzeczywistego bezpieczeństwa tych, których chcemy chronić. W jaki sposób można zatem racjonalnie projektować bezpieczeństwo?

  Bezpieczeństwo jest niemal zawsze sztuką kompromisu. Chcąc bezwzględnie uniknąć wypadku drogowego powinniśmy zapewne unikać samochodów - nie tylko jeżdżenia w nich, ale zapewne także przebywania w pobliżu dróg. Teza taka niemal każdemu wyda się absurdalna, ze względu na ogrom korzyści jakie przynosi nam powszechna dostępność samochodów i to pomimo wszelkich związanych z tym kosztów zewnętrznych.

 • Data nadesłania: 2010-11-25 09:47
  Body:

  Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia .... 2010 r. w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (w wersji skierowanej do konsultacji międzyresortowych i społecznych, z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 1 grudnia 2010 r.)