Komentarze do prawa o podpisie elektronicznym

2007-01-18 00:00:00 +0000


Ta strona zawiera najróżniejsze komentarze do prawa o podpisie elektronicznym jakie pojawiły się w ciągu ostatnich lat. Zasoby te są stopniowo porządkowane i sortowane. Komentarze na temat e-votingu zostały przeniesione do działu e-voting.

Jeszcze starsze komentarze - od 2000 roku - można znaleźć na stronie archiwalnej