Standardy techniczne podpisu elektronicznego

2007-01-18 00:00:00 +0000


ITU-T X.509

Standard X.509 jest rozwijany przez ITU-T (dawniej CCIT) i jest podstawowym standardem definiującym format, zawartość oraz znaczenie pól w certyfikacie X.509 oraz CRL.

X.509 zostało także zaadaptowane przez IETF i jest rozwijane przez grupę roboczą PKIX. Główne standardy opublikowane przez tę grupę to m.in.:

X.509v3 zostało także opublikowane jako:

Funkcje skrótu

XML Signature (XML-DSig)

Formatem XML Signature zarządza grupa robocza World Wide Web Consortium (W3C).

Formaty podpisu

PKI

SPKI

Inne linki

PN ISO/IEC

Standardy de facto

Zalecenia NIST