Zdumiewająca interpretacja urzędu skarbowego w Warszawie

2008-08-16 00:00:00 +0100


Urząd skarbowy w Warszawie wydał na wniosek firmy zaskakującą interpretację rozporządzenia o fakturze elektronicznej. Konkluzja interpretacji jest taka, że tylko system EDI może spełnić wymagania rozporządzenia o fakturze elektronicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

Autor interpretacji cytuje fragment rozporządzenia, mówiący o tym że musi być zagwarantowana “autentyczność pochodzenia i integralność treści” faktur elektronicznych i wymieniający dwie alternatywne metody spełnienia tego wymagania: bezpieczny podpis elektroniczny lub system EDI.

Z tego akapitu autor z jakiegoś powodu wyciąga wniosek, że tylko ten drugi mechanizm spełnia wymagania rozporządzenia:

Trzeba podkreślić, ze zasadniczy wymóg wynikający z rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r., stawiany fakturom elektronicznym to wymóg zachowania integralności danych zawartych w fakturze oraz zapewnienie jej autentyczności, a to może być spełnione tylko przy zastosowaniu systemu elektronicznej wymiany danych (EDI).

Zainteresowana firma skorzystała o ile nam wiadomo z prawa złożenia zażalenia na tę decyzję. O sprawie pisał też Piotr Waglowski.