Zaproszenie do udziału w konwersatorium „Polityka ochrony cyberprzestrzeni"

2013-04-15 00:00:00 +0100


ISSA Polska objęła swoim patronatem konwersatorium poświęcone „Polityce ochrony cyberprzestrzeni”, serdecznie zapraszamy do udziału w konwersatorium. Wstęp wolny. Organizatorzy: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Fundacja Instytut mikromakro, Collegium Civitas

Gdzie: Collegium Civitas, Aula A, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro

Kiedy: 22 kwietnia 2013 r. od godz. 14.00 do 16.00

Rejestracja: http://www.5zywiolow.pl/

Patronat merytoryczny nad konwersatorium oraz konferencją „5 żywiołów 2013.” objęło Stowarzyszenie ISSA Polska. Bezpłatny udział w konwersatorium dla wszystkich subskrybentów ISSA Polska!

We wszystkich państwach i na najważniejszych forach międzynarodowych trwa debata na temat ochrony cyberprzestrzeni. Również w Polsce niezbędne jest podjęcie działań o charakterze instytucjonalnym, organizującym współpracę sektora publicznego i prywatnego, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa obywateli, gospodarki i państwa. Zapraszamy do udziału w debacie poświęconej tym zagadnieniom, podczas której spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

W jaki sposób przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą pomóc w realizacji wyzwań, związanych z ochroną cyberprzestrzeni? Jakie rozwiązania instytucjonalne w Polsce powinny zapewnić wymianę informacji i wiedzy w sprawach technologii bezpieczeństwa i najlepszych praktyk? Czy licząc się z zorganizowanymi atakami, które mogą stanowić zagrożenie dla gospodarki, bezpieczeństwa obywateli lub funkcjonowania infrastruktury krytycznej państwo może planować działania ofensywne?

Do udziału w debacie zaprosiliśmy przedstawicieli m.in.: Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Komendy Głównej Policji, UKE oraz CERT Orange.

Konwersatorium poprowadzi Piotr Rutkowski wiceprezes Fundacji „Instytut Mikromakro”.

To druga z debat Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i Fundacji „Instytut Mikromakro” o systemach inteligentnych przygotowujących do wrześniowej konferencji „Pięć żywiołów”, która zwieńczy projekt PROTEUS. Konferencję organizuje Fundacja „Instytut Mikromakro” wespół z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów (PIAP), Ośrodkiem Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim.

Więcej informacji na stronie: http://www.5zywiolow.pl/