Zapraszamy na XXIII Jesienne Spotkania PTI

2007-09-13 00:00:00 +0100


W dniach 15-19 października w Wiśle odbędą się XXIII Jesienne Spotkania Polskiego Towarzystwa Informatycznego, jednej z najbardziej poważanych imprez informatycznych w Polsce. W tym roku na konferencji licznie reprezentowany będzie zespół IPSec.pl oraz ISOC-PL.

W środę 17 października odbędzie się 4-godzinna sesja poświęcona podpisowi elektronicznemu i e-votingowi, przygotowana przez zespół ISOC-PL w składzie: Marcin Cieślak, Artur Kmieciak, Paweł Krawczyk, Piotr Waglowski. Współautorem sesji będzie także Mirosław Januszewski z PEMI. Nasze referaty będą krótkie i treściwe, esencją sesji ma być dyskusja z udziałem publiczności, w której licznie reprezentowane będą środowiska biznesowe, samorządowe oraz administracja publiczna.

Osobiście mogę też polecić sesje o Google Hackingu i warsztaty z hackingu, których współautorem jest mój kolega z Compendium, Piotra Koniecznego.