X.509 keyUsage - mylące rozszerzenie

2006-12-21 00:00:00 +0000


Jednym z podstawowych rozszerzeń certyfikatu (certificate extension) wprowadzonych przez standard X.509v3 było rozszerzenie keyUsage. Przypomnijmy, że w X.509v1 certyfikat był - w skrócie - po prostu kluczem publicznym podmiotu (subjectPublicKeyInfo) z jego opisem (Subject) oraz podpisem wystawcy (signatureValue). Tak opisany klucz mógł być więc wykorzystywany do dowolnego celu niezależnie od intencji wystawcy lub właściciela. A to jest niebezpieczne… Aby dać osobie weryfikującej cudzy certyfikat możliwość sprawdzenia czy został on zastosowany zgodnie z przeznaczeniem certyfikat X.509 zawiera dwa ważne rozszerzenia: