Wrocław - 25 marca - Certyfikacje zawodowe związane z obszarem bezpieczeństwa informacji

2010-03-12 00:00:00 +0000


Sekcja bezpieczeństwa informacji Polskiego Towarzystwa informatycznego (PTI) zaprasza na seminarium, na którym kol. Janusz Zmudzinski wygłosi prelekcję na temat “Certyfikacje zawodowe związane z obszarem bezpieczeństwa informacji”. Seminarium odbedzie sie w czwartek 25 marca 2010, o godzinie 18 w sali 140 na Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Strona UW:

http://www.ii.uni.wroc.pl/

Strona SBI:

http://sbi.pti.org.pl/

Prezentacja dostępna tutaj:

http://sbi.pti.org.pl/files/Certyfikacje%20zawodowe%20zwi%C4%85zane%20z%20bezpiecze%C5%84stwem%20IT.pdf