Warszawa - Polska jako E-PAŃSTWO - 11 marca 2010

2010-03-05 00:00:00 +0000


Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski w ramach „Czwartków na Brukselskiej” zaprasza na debatę „Polska jako E-PAŃSTWO - główne wyzwania w zakresie e-faktur, podpisów elektronicznych i e-administracji”, która odbędzie się 11 marca 2010 r., o godzinie 11.00, w siedzibie KPP, przy ul. Brukselskiej 7, 03-973 Warszawa. PROGRAM

10:45 – 11:00 rejestracja gości

Otwarcie Debaty

11:00 - 11:15 Wprowadzenie: „Polska administracja nie może być informatyczną pustynią”

Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich

11:15 – 11.30 Przemówienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Rafała Baniaka*

11:30 – 11:45 Prezentacja raportu „E – PAŃSTWO, a Polska – główne wyzwania”

Adam Kwaśnik, Ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich

11:45 – 13:15 Debata panelistów:

  1. E-faktury jako sposób na zmniejszenie kosztów obsługi podatkowej,

  2. Nowe otwarcie w zakresie elektronicznej sygnatury,

  3. E-administracja szansą na skok cywilizacyjny.

Do udziału zostali zaproszeni:

· prof. dr hab. Witold Modzelewski, Prezes Zarządu Instytutu Studiów Podatkowych

· Janusz Piechociński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury*

· Andrzej Ruciński, Członek Zarządu Unizeto Technologies

· Bartłomiej Osieka, Koordynator Projektu „Sprawne Państwo” w Ernst & Young

· Jarosław Wójtowicz, Instytut Maszyn Matematycznych

· Jerzy Molak, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej

w Ministerstwie Gospodarki

Moderator – Adam Ambrozik, Ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich

13.15 - 13:30 Podsumowanie debaty

Adam Ambrozik, Ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich

13:30 - Zakończenie i poczęstunek