Warszawa - 17 marca - spotkanie OWASP i ISSA

2010-03-17 00:00:00 +0000


Kolejne spotkanie polskich oddziałów OWASP i ISSA odbędzie się 17 marca 2010 w godz. 17.30-20.00 pod adresem Warszawa, ul. Rondo ONZ 1, budynek Rondo 1, 14 piętro, siedziba firmy Ernst&Yound Polska. Agenda:

17.30 - Networking przy kawie, catering 18.00 - Otwarcie spotkania - Adam Danieluk, ISSA Polska 18.10 - “Warsztaty CISSP - Telecommunications and Network Security” - Julia Juraszek, ISSA Polska, Polkomtel S.A. 18.50 - Dyskusja po warsztatach 19.00 - “OWASP - Obsługa incydentów bezpieczeństwa: ataki na aplikacje webowe” - Przemysław Skowron 19.40 - Dyskusja, catering, ankiety 20:00 - Zakończenie spotkania

UWAGA: Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zapraszamy wszystkich chętnych. Ze względów organizacyjnych wymagane jest zgłoszenie chęci udziału:

http://www.issa.org.pl/content/view/154/1/

Punkty CPE: Za udział w spotkaniu osoby posiadające tytuł CISSP, CISM lub CISA otrzymują 2CPE.