Uwagi do projektu ustawy o informatyzacji

2010-01-28 00:00:00 +0000


Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji oparte o Druk sejmowy nr 2110 z dnia 2009-06-17”Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.” Opublikowany poniżej dokument został przedstawiony jako projekt stanowiska ISOC-PL ale nie został przyjęty. Ostatecznie został przesłany do MSWiA w imieniu autora.