Ustawa o podpisach i "mała nowelizacja" - aktualne postępy

2010-12-03 00:00:00 +0000


Jaki jest aktualny stan prac nad ustawą o podpisach elektronicznych (“duża nowelizacja”) oraz projektem komisji Przyjazne Państwo nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym i paru innych ustaw (“mała nowelizacja”)? Przypomnijmy o co chodzi - w kwietniu rząd przyjął projekt ustawy o podpisach elektronicznych, czyli zupełnie nowej regulacji, wprowadzającej m.in. pieczęć elektroniczną i nieco liberalizującej rynek podpisu elektronicznego. Prace nad tą ustawą trwają od 2008 roku.

Jednak nowelizację ustawy o podpisie zapowiadały kolejne rzady już od 2004 roku i za każdym razem komuś udawało się te próby skutecznie torpedować (cui bono?). Zapewne dlatego komisja Przyjazne Państwo rozpoczęła równolegle prace nad “małą nowelizacją” czyli o wiele prostszą nowelizacją ustawy o podpisie, ustawy o VAT, kodeksu cywilnego i ustawy o dowodach osobistych. Jej głównym celem jest ułatwienie korzystania z faktur elektronicznych, co przy obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 2005 przypomina nieco sięganie prawą nogą do lewego ucha.

Ostatnie informacje na temat stanu “małej nowelizacji” pochodziły z sierpnia b.r. (strona NPP, poz. 137), zaś ustawy o podpisach - z kwietnia (“rząd przyjął” i tyle). Pozwoliłem więc sobie zapytać o aktualny stan i otrzymałem następującą odpowiedź z Kancelarii Sejmu:

W odpowiedzi na Pana list z dnia 22 listopada 2010 roku Biuro Korespondencji i Informacji wyjaśnia, że projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (druk nr 3235) został skierowany po I czytaniu w dniu 06.08.2010 r. do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych. 21.09.2010 r. Komisja Infrastruktury skierowała projekt do podkomisji stałej do spraw transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych środków informacyjnych. Dodatkowo nadmieniamy, że rząd przyjął projekt ustawy o podpisach elektronicznych regulujący większą część materii, której dotyczy projekt Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”. W związku z tym przyjęto, iż projekt Komisji będzie rozpatrywany wspólnie z projektem rządowym, który po notyfikacji Komisji Europejskiej trafi do Sejmu.

Ostatni akapit mówi o spotkaniu komisji 21 września gdzie uzgodniono właściwie tylko tyle, że prace nad “małą nowelizacją” powinny być prowadzone dalej łącznie z “dużą nowelizacją”, czyli przyjętym w kwietniu projektem ustawy o podpisach (tutaj nazwany “projektem rządowym”).

Według dalszych informacji projekt ustawy o podpisach przyjęty w kwietniu wymagał przygotowania znacznej liczby rozporządzeń (ponad dziesięć). W Sejmie ustawa będzie rozpatrywana razem z tymi rozporządzeniami. Na chwilę obecną zarówno projekt ustawy jak i wczesne projekty rozporządzeń zostały przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stamtąd trafiła do Rządowego Centrum Legislacyjnego i obecnie jest już w Sejmie (druk nr 3629).