Tworzenie ukrytych kanałów informacyjnych w sieciach komputerowych TCP/IP

2008-09-22 00:00:00 +0100


Praca omawia teorie ukrytych kanałów informacyjnych oraz mo(liwosci ich tworzenia we współczesnych sieciach komputerowych opartych o protokół TCP/IP. Przedstawione zostaja istniejace ju( rozwiazania w tym zakresie oraz omówione ich wady mogace powodowac błedy w transmisji oraz ograniczenia w rzeczywistych zastosowaniach. Postawionym w pracy problemem jest mo(liwosc stworzenia oraz zaimplementowania protokołu realizujacego w pełni niezawodny i niewykrywalny, dwukierunkowy, ukryty kanał informacyjny ukryty w pakietach protokołu TCP/IP. Stworzone rozwiazanie zostało przetestowane pod katem niezawodnosci oraz efektywnosci prowadzenia transmisji. Wyznaczone zostały ograniczenia stworzonego protokołu.

Michał Rogala, "Tworzenie ukrytych kanałów informacyjnych w sieciach komputerowych TCP/IP", Wrocław 2008