Testowe pliki z podpisem elektronicznym

2007-12-07 00:00:00 +0000


Przykładowe pliki w różnych formatach podpisane elektronicznie różnymi aplikacjami dostępnymi na polskim rynku. Pliki są wystawione wyłącznie w celu testowania kompatybilności i interoperacyjności aplikacji do podpisu elektronicznego. Proszę o podawanie źródła przy cytowaniu lub posługiwaniu się tym materiałem.

Example files in different formats with digital signatures made with different applications available on the market, different certificates and options. These files are available only for testing compatibility and interoperability of digital signature. Please specify source if you use these resources in your work. TAK means "YES", NIE means "NO".

File Qualif? Container Sign. Timestamp Notes
acrobat 8 qs inviscertsig nots.pdf TAK PDF PKCS#7 NIE Acrobat "Invisible Certifying Signature"
acrobat 8 qs inviscertsig ts embeddata.pdf TAK PDF PKCS#7 TAK Acrobat "Embedded Data"
acrobat 8 xfa xmldsig dynamic email+http empty.pdf - PDF - - Pusty formularz "Dynamic XFA" (XML) embedowany w PDF z przyciskami Email i HTTP oraz podpisem przed wysłaniem
acrobat 8 xfa xmldsig dynamic email+http filled.pdf - PDF - - Wypełniony formularz j.w.
acrobat 8 xfa xmldsig dynamic email+http filled_data.xml TAK XFA (XML) XML-DSig - Zawartość formularza w formacie XFA (XML) po wysłaniu przez HTTP lub email podpisana w formacie XML-DSig
ebXML-CPA-form-0.1-openoffice-2.0.2-xform-for-windows.odt - ODF - - Formularz ebXML embedowany w dokumencie ODF (OpenOffice 2) z możliwością podpisu XML-DSig
msword2007 qs msooxml.docx TAK MS OOXML (ECMA 376) XML-DSig NIE Dokument MS Office 2007 (DOCX) podpisany elektronicznie
openoffice23 qs odf.odt TAK ODF XML-DSig NIE Dokument OpenOffice 2 (ODT) podpisany elektronicznie
sigillum qs pkcs7 ts.p7 TAK PKCS#7 PKCS#7 TAK Sigillum Sign Pro
sigillumpro qs cms nots.sig TAK CMS CMS NIE Sigillum Sign Pro
sigillumpro qs cms ts.sig TAK CMS CMS TAK Sigillum Sign Pro
sigillumpro qs pkcs7 nots.p7 TAK PKCS#7 PKCS#7 NIE Sigillum Sign Pro
sigillumpro qs smime nots.signPro TAK S/MIME PKCS#7 NIE Sigillum Sign Pro
sigillumpro qs smime ts.signPro TAK S/MIME PKCS#7 TAK Sigillum Sign Pro
sigillumpro qs xades nots.xml TAK XAdES XAdES NIE Sigillum Sign Pro
sigillumpro qs xades ts.xml TAK XAdES XAdES TAK Sigillum Sign Pro
szafir test xades-bes nots embeddata.XAdES TAK XAdES XAdES-BES NIE KIR (SZAFIR) SafeDevice (embedded data)
szafir test xades-bes nots.XAdES TAK XAdES XAdES-BES NIE KIR (SZAFIR) SafeDevice
pdf 417 signed.pdf
NIE
PDF
PKCS#7
NIE
Formularz PDF z podpisem elektronicznym oraz jego reprezentacją graficzną PDF 417
msword_2010_qs_nots_xades-epes.docx
TAK
PDF
XAdES-EPES
TAK
MS Word 2010 OOXML document with XAdES-EPES signature