Słowniczek pojęć kryptograficznych (Enigma)

2010-01-21 00:00:00 +0000


Słowniczek terminów związanych z kryptologią i ochroną informacji angielsko - francusko - polski.

Autorzy zezwalają na nieograniczone rozpowszechnianie słowniczka (w formie elektronicznej lub papierowej) pod warunkiem zachowania jego integralności (w tym informacji o autorach i firmie).