Sens ekonomiczny Profilu Zaufanego

2011-03-11 00:00:00 +0000


MSWiA opublikowało interesujące szacunki dotyczące kosztu utrzymania Profilu Zaufanego w ramach systemu ePUAP. Projekt rozporządzenia w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej został opublikowany w BIP MSWiA 3 lutego.

Ocena skutków regulacji tego projektu zawiera wyliczenie, które określa koszty Profilu Zaufanego po stronie państwa. Na koszty te składa się przede wszystkim osobiste potwierdzanie tożsamości w lokalnych urzędach:

Szacunkowo można przyjąć, iż koszt wdrożenia projektu wyniesie około 1 387 000 zł, natomiast średnio roczne koszty wynagrodzenia pracowników i eksploatacyjne wyniosą około 2 794 500 zł.

Mowa jest tutaj o ok. 1,5 mln zł na wdrożenie weryfikacji PZ w skali całego kraju plus ok. 3 mln zł rocznie na jego utrzymanie. Zakładając optymistycznie, że PZ istotnie zostanie wykorzystany w ZUS oznaczałoby to możliwość rezygnacji z podpisu kwalifikowanego przez ok. 200 tys. podmiotów, które z niego obecnie korzystają do kontaktów ZUS.

Biorąc sam koszt rocznego odnowienia certyfikatu rzędu 95 zł netto oznacza to oddanie płatnikom ZUS kwoty ok. 19 mln zł rocznie. Biorąc pod uwagę, że liczba aktywnych certyfikatów jest większa (bo wiele instytucji kupiło ich więcej niż jeden) i wynosi prawdopodobnie ok. 300 tys. certyfikatów, w kieszeniach tych firm może zostać 28 mln zł rocznie.

Oszczędność 19-28 mln rocznie za cenę 3 mln daje całkiem przyzwoity zwrot z inwestycji.