Scratch, Click & Vote - e-voting po polsku

2009-04-03 00:00:00 +0100


W serwisie e-Print można znaleźć publikację Mirosława Kutyłowskiego i Filipa Zagórskiego zatytułowaną “Scratch, Click & Vote: E2E voting over the Internet”. Jak rozumiem, jest ona podstawą teoretyczną systemu e-Glosowanie przygotowywanego przez Polskę Młodych.

Założenia projektowe, którymi kierowali się autorzy są następujące:

  1. Brak "komputerów do głosowania", co jest uzasadnione podatnościami i ograniczoną audytowalnością praktycznie wszystkich dotychczas stworzonych systemów tego typu.
  2. Głosujący otrzyma kwitek, który umożliwia mu zweryfikowanie czy jego głos został zliczony poprawnie, ale nie może być użyty jako dowód oddania głosu wobec osoby trzeciej (zabezpieczenie przed handlem głosami).
  3. System może być używany w wyborach przez Internet z założeniem, że komputer wyborcy jest kontrolowany przez złośliwe oprogramowanie. </ol> Autorzy zakładają, że dopuszczony do systemu zostaje użytkownik już uwierzytelniony - na przykład za pomocą podpisu elektronicznego lub innych tradycyjnych metod (login i hasło). http://eprint.iacr.org/2008/314.pdf