Ruszyła rejestracja w projekcie e-Głosowanie.org

2009-04-28 00:00:00 +0100


Konferencją prasową serwis e-Głosowanie.org rozpoczął rejestrację użytkowników do testowych wyborów internetowych, które odbędą się 4 czerwca.

System został zaprojektowany przez zespół pod kierownictwem Mirosława Kutyłowskiego i Filipa Zagórskiego we współpracy ze stowarzyszeniem Polska Młodych. Pierwsze testowe wybory z użyciem tego systemu są zaplanowane na 4 czerwca. Ich przedmiotem będzie wybranie najważniejszych celów dla Polski na najbliższe 20 lat.

Bezpieczeństwo systemu jest oparte o koncepcję Scratch, Click & Vote, której celem jest zapewnienie równocześnie tajności wyborów jak i uczciwości zliczania oraz odporności na ataki na komputer wyborcy. Autorzy zakładają uruchomienie inicjatywy ustawodawczej w celu wykorzystanie analogicznego systemu w wyborach powszechnych.

Szczegółowy opis działania systemu e-Głosowanie.org

Komentarz

Uruchomienie systemu e-Głosowanie.org jest przejawem dobrego zjawiska w debacie publicznej czyli zaprezentowanie rozwiązania alternatywnego zamiast krytykowania. Grupie kryptologów i Polsce Młodych udało się znaleźć środki na uruchomienie systemu i doprowadzić projekt do oficjalnej premiery.

Jak będzie wyglądało w praktyce wykorzystanie systemu w wyborach powszechnych? Może się to skończyć różnie. Polska administracja publiczna nie jest w praktyce zdolna do uruchomienia normalnie działającego systemu teleinformatycznego nawet jeśli dostaje do ręki gotowiec (przykładem mogą być lokalne wdrożenia rejestrów usług medycznych rozłożone na stopniu centralnym).

Podstawowym założeniem systemu jest konieczność uwierzytelnienia wyborcy, co stanowi drugie ryzyko (autorzy piszą: “Istnieje wiele technologii, które to umożliwiają (…) Nie wiemy jeszcze, która z tych technologii zostanie zastosowana”).

Trzeba mieć tutaj świadomość, że w ciągu ostatniej dekady polska administracja nie była w stanie wprowadzić do praktycznego użycia choćby jednej z wielu technologii w formie nadającej się do użycia w stopniu wystarczającym, by zapewnić powszechne wykorzystanie.

Optymistyczne oczekiwania, że wszystko rozwiąże pl.ID nieco przypominają optymistyczne oczekiwania, że “jest źle ale już w przyszłym roku będzie dobrze” podnoszone od wielu lat przy okazji każdej kolejnej zapowiedzi ze strony kolejnych rządów.

Nie mamy problemu z technologiami - mamy duży problem z administracją publiczną, oraz mniejszy problem z wykonawcami, którzy zostali przez tę administrację zdemoralizowani oraz przyzwyczajeni do tego, że złe wykonawstwo źle zamówionych systemów jest rzeczą normalną i tak ma być.