Ron Rivest: "Nie ufajcie e-votingowi"

2007-04-13 00:00:00 +0100


”- Głosowanie elektroniczne jest tak podatne na manipulacje, że należy go unikać za wszelką cenę” - mówił Ron Rivest na konferencji Usenix. W swoim wystąpieniu Rivest mówił, że głosowanie elektroniczne ma wszystkie wady głosowania korespondencyjnego plus jeszcze trochę swoich własnych. Następnie przytaczył wszystkie znane argumenty świadczące o podatności e-votingu na manipulacje.

Najistotniejsze z wypowiedzi Rivesta wydaje się być jednak podsumowanie, w którym mówi że wyniki wyborów muszą cieszyć się publicznym zaufaniem, czego nie da się osiągnąć bez ich weryfikowalności. Zaś żeby być w stanie zrozumieć i zweryfikować systemy elektronicznego głosowania są potrzebni ludzie, których trzeba kształcić 15-20 lat.

Relacja w Computerworld: