Średnio pięciu płatników na jeden certyfikat w ZUS

2009-02-09 00:00:00 +0000


Średnio ponad pięciu płatników przypada na jeden certyfikat kwalifikowany używany do podpisywania deklaracji w ZUS - tak wynika z opublikowanych przez ZUS statystyk wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Statystyki opublikowane przez ZUS obejmują okres od stycznia 2008 do listopada 2008. W marcu 2008 zarejestrowano łącznie 850 certyfikatów kwalifikowanych (BPE w tabelce), którymi podpisano ponad 11 tys. deklaracji. Największa dynamika przyrostu liczby certyfikatów kwalifikowanych to lato 2008, kiedy ich liczba wzrostła niemal dwukrotnie z miesiąca na miesiąc - był to okres intensywnej kampanii promującej certyfikaty kwalifikowane.

Następne podwojenie zajęło już kolejne trzy miesiące, co z kolei można wiązać z przeprowadzonym tradycyjnie w ostatniej chwili przedłużeniem ważności dotychczasowych certyfikatów niekwalifikowanych do końca ich okresu ważności.

Uwagę zwraca fakt, że pod koniec raportowanego okresu niespełna 80 tys. certyfikatów było używanych do podpisywania deklaracji ponad 450 tys. płatników co daje około 5,5 płatnika na certyfikat. Można domyślać się, że średnia ta jest głównie pochodną powszechnej praktyki przekazywania rozliczeń z ZUS zewnętrznym biurom rachunkowym, co dla części podmiotów może być metodą ucieczki od nowego obciążenia.