Raport na temat stanu podpisu elektronicznego w Polsce (2006)

2006-03-24 00:00:00 +0000


Ta analiza została napisana przeze mnie na potrzeby wewnętrzne ISOC-PL. Odpowiada ona najlepszemu stanowi mojej wiedzy na temat podpisu elektronicznego w Polsce i jest oparta o analizę aktualnych uregulowań prawnych oraz faktycznego stanu rynku. Może zawierać błędy lub braki, proszę o ich korygowanie.