PWPW prezentuje rozwiązanie dla dowodu osobistego

2011-03-25 00:00:00 +0000


Na zamkniętej konferencji w siedzibie PWPW S.A. została zaprezentowana funkcjonująca aplikacja do obsługi nowych dokumentów tożsamości. Opublikowany tekst jest oświadczeniem prasowym PWPW przesłanym przez agencję PR Profit System. Gościem spotkania był Zdzisław Gawlik, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele MSWiA administracji samorządowej oraz przedstawiciele firm informatycznych, m.in. Microsoft, Hewlett Packard, VMWare, Fujitsu Technology Solutions, Zeto, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Netia.

Zgromadzonym ekspertom zostały zaprezentowane ostatnie osiągnięcia PWPW w dziedzinie elektronicznych dokumentów identyfikacyjnych oraz kompletna, funkcjonująca aplikacja do obsługi dokumentów, spełniająca wymagania ustawy o dowodach osobistych z 6 sierpnia 2010 r. Przedstawiciele spółki przedstawili także powstałą ponad rok temu, spójną koncepcję wdrożenia systemu wydawania nowych dokumentów tożsamości - zmodyfikowaną w stosunku do obecnie realizowanej przez MSWiA, jednakże w ocenie wielu ekspertów gwarantującą skuteczną implementację funkcjonalności pl.ID, przy znacznym obniżeniu kosztów projektu. Podobne rozwiązania PWPW zastosowała przy wdrożeniu systemów Pojazd/Kierowca czy też Paszportowym Systemie Informacyjnym.