PWPW buduje system publikacji aktów prawnych na ePUAP

2011-09-14 00:00:00 +0100


PWPW S.A. rozpoczęła realizację umowy z Centrum Projektów Informatycznych MSWiA na budowę i wdrażanie systemu udostępniania dzienników urzędowych w ramach platformy ePUAP. System informatyczny, udostępniający Dzienniki Ustaw i Monitor Polski w internecie powstanie na mocy porozumienia zawartego między Rządowym Centrum Legislacji a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach przetargu przeprowadzonego przez CPI MSWiA, wykonawcą systemu została Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Zamówienie ma zostać zrealizowane do końca bieżącego roku. Kontrakt obejmuje analizę przedwdrożeniową, wdrożenie systemu, dostawę infrastruktury sprzętowej, przeprowadzenie migrację danych z obecnie funkcjonującego systemu oraz szkolenia administratorów oraz operatorów systemu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych od początku 2012 roku dzienniki urzędowe, tj. Dziennik Ustaw i Monitor Polski, będą publikowane wyłącznie w wersji elektronicznej.

Na podstawie informacji prasowej PWPW.