Projekt ustawy o podpisach z 6 marca

2009-03-23 00:00:00 +0000


W ramach obywatelskiej pomocy dla Ministerstwa Gospodarki publikujemy projekt ustawy o podpisach w przeszukiwalnym formacie PDF w przeciwieństwie do zeskanowanej bitmapy opublikowanej na stronach MG.