Projekt ustawy o podpisach skierowany do konsultacji

2008-11-24 00:00:00 +0000


Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o podpisach elektronicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Projekt jest datowany na 4 listopada, zaś termin zgłaszania uwag został wyznaczony na 30 listopada (wypada w najbliższą niedzielę).

Osoby, które zapoznały się z jego wcześniejszą wersją datowaną na 28 października 2008 opublikowaną przez Computerworld powinny pamiętać, że oba dokumenty różnią się niekiedy znacznie w niektórych fragmentach.

Nowa ustawa o podpisach nie rozwiązuje automatycznie wszystkich obecnych problemów z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Gospodarki zauważa ten fakt w uzasadnieniu i OSR, zapowiadając m.in. nowelizację KPA (zwłaszcza 63 § 3a) i ustawy o informatyzacji.