Projekt rozporządzenia o zaufanym profilu

2010-05-26 00:00:00 +0100


MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zaufanego profilu dla platformy e-PUAP i zaprosiło do zgłaszania uwag. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 28 maja 2010 r.)

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/18755

W załączniku uwagi zgłoszone przeze mnie 29 maja 2010.