Projekt nowelizacji - e-Deklaracje bez ZAW-E

2009-01-21 00:00:00 +0000


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ordynacji podatkowej wprowadzający znaczne ułatwienia w składaniu deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Zniesiony zostanie m.in. obowiązek uzyskiwania zgody naczelnika urzędu skarbowego (formularze ZAW).

Zamiast tego podatnik ma jedynie zawiadomić urząd skarbowy o chęci składania e-Deklaracji przez złożenie odpowiedniego pełnomocnictwa. W każdej chwili będzie można go odwołać za pomocą kolejnego zawiadomienia składanego w urzędzie skarbowym. Oba wnioski mają być zwolnione z opłaty skarbowej.

Podatnicy, którzy już złożyli formularze ZAW nie będą musieli składać zadnych dodatkowych dokumentów.

Projekty są opublikowane na BIP MF w dziale projekty aktów prawnych Podatki (ogólne).

Proponowana zmiana stanowi niewątpliwie spore uproszczenie dla posiadaczy certyfikatów kwalifikowanych. Dla osób, które nie mogą korzystać z e-Deklaracji ze względu na wysoki koszt certyfikatu proponowana nowelizacja nic nie zmienia. Miejmy nadzieję, że Ministerstwo Finansów wróci do tematu po wejściu w życie nowej ustawy o podpisach elektronicznych.