Prezentacja z konferencji Europejskie Ramy Interoperacyjności (ERI) MSWiA 2009

2009-12-01 00:00:00 +0000


Prezentacja na temat informatyzacji i interoperacyjności z konferencji MSWiA w Warszawie, 2 grudnia 2009.