Uwagi PTI do podpisu osobistego

Polskie Towarzystwo Informatyczne opublikowało swoje uwagi do projektu MSWiA o warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie wymagań technicznych dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz protokołu komunikacji elektronicznej z dowodami osobistymi:

» PTI: Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra SWiA...