Polska członkiem FESA

2007-07-02 00:00:00 +0100


Polska uzyskała swoje przedstawicielstwo w FESA, unijnej organizacji zrzeszającej podmioty koordynujące kwestie podpisu elektronicznego ze strony poszczególnych Państw Członkowskich UE oraz innych państw (Turcja, USA).

Z polskiej strony podmiotem koordynującym i członkiem FESA (Forum of European Supervisory Authorities for Electronic Signatures) jest Ministerstwo Gospodarki. Pomimo krótkiego stażu Polska ma już konkretny dorobek jakim jest raport na temat wdrożenia elektronicznych dowodów tożsamości w Europie, który opublikujemy w najbliższym czasie.