Podpis jako identyfikacja osoby fizycznej

2006-05-27 00:00:00 +0100


Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny (Art. 3 pkt 1. Ustawy o podpisie elektronicznym)


Problemy


Możliwe rozwiazania