ustawa o podpisie elektronicznym

PEMI publikuje ściągę dla administracji publicznej

Stowarzyszenie PEMI opublikowało elektroniczną wersję "ściągi" dla urzędów administracji publicznej wdrażających systemy elektronicznej skrzynki podawczej i innych mechanizmów wynikających z ustawy o informatyzacji.

Syndicate content