Projekt ustawy z dnia .. 2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności ( przekazany do uzgodnień resortowych oraz do GIODO z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 15 kwietnia 2011 roku.)