Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia .... 2010 r. w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych