prawo polskie

Polska członkiem FESA

Polska uzyskała swoje przedstawicielstwo w FESA, unijnej organizacji zrzeszającej podmioty koordynujące kwestie podpisu elektronicznego ze strony poszczególnych Państw Członkowskich UE oraz innych państw (Turcja, USA).

PEMI publikuje ściągę dla administracji publicznej

Stowarzyszenie PEMI opublikowało elektroniczną wersję "ściągi" dla urzędów administracji publicznej wdrażających systemy elektronicznej skrzynki podawczej i innych mechanizmów wynikających z ustawy o informatyzacji.

Instytut Sobieskiego o PESEL2

Instytut Sobieskiego opublikował komentarz do projektu PESEL2. Komentarz jest raczej krytyczny wobec założeń projektu i wskazuje na to, że sprzyja on nadużyciom.

Najpierw o tym, po co w ogóle PESEL2? Każdy kto składał jakiś wniosek do urzędu wie, ile danych trzeba wpisywać za każdym razem w formularzach - PESEL, NIP, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców itd. Wiele danych pozornie dubluje się - np. po co data urodzenia, skoro wynika ona z PESEL, po co imiona rodziców, skoro niby PESEL powinien być unikalny? Po co wciąż w kółko podawać te same informacje, skoro już je wcześniej podawaliśmy? Otóż numer PESEL wcale nie musi być unikalny a wielokrotne podawanie tych samych informacji wynika z faktu, że są one przechowywane w bardzo wielu niezwiązanych ze sobą bazach.

Czym się różni "poświadczenie elektroniczne" od "podpisu"?

Poświadczenie elektroniczne - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne, oraz spełniają następujące wymagania

Syndicate content