funkcje skrótu

Kryptolodzy podrobili autentyczny certyfikat CA

Zespół Aleksandra Sotirowa z politechniki w Eindhoven zademonstrował podrobiony certyfikat jednego z publicznych centrów certyfikacji. Fałszerstwo było możliwe dzięki wygenerowaniu kolizji w funkcji skrótu MD5, której używało zaatakowane centrum certyfikacji.

Konserwacja dokumentów elektronicznych

Dokument w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie stwarza szereg nowych wyzwań i problemów, które trzeba rozwiązać. Jednym z nich jest kwestia konserwacji podpisu elektronicznego. Jeśli dziś podpiszemy dokument używając funkcji skrótu SHA-1 to czy będzie on równie bezpieczny za 20 lat?

NIST szuka nowej funkcji skrótu

W związku ze stopniowym wycofywaniem z użycia funkcji skrótu SHA-1 amerykańska organizacja standardyzacyjna NIST (National Institute for Standard and Technology) ogłosiła plany rozpisania konkursu na nową rodzinę funkcji skrótu, które mają zastąpić SHA-1. Konkurs będzie miał przebieg podobny do tego w jakim kilka lat temu wyłoniono szyfr AES - zainteresowane firmy i instytucje mogą zgłaszać swoje propozycje standardu, które będą rozpatrywane przez komisję NIST oraz poddane publicznej recenzji.

Syndicate content