Zaawansowany podpis elektroniczny

"Advanced electronic signature" w rozumieniu unijnej Dyrektywy 1999/93/EC. W praktyce rozumiemy tutaj systemy podpisu elektronicznego inne niż kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy, a więc PGP, Ciphire Mail, a także podpis zgodny z X.509v3 ale składany przy pomocy certyfikatów inne niż kwalifikowane.

Proofspace czyli minutowe klucze RSA

Pomysł znakowania czasem za pomocą tymczasowych kluczy RSA brzmi dość niezwykle - przyzwyczailiśmy się do tego pary kluczy generujemy na rok, dwa lata, 10 lat. Tymczasem wdrożony przez firmę Proofspace system Transient Key stosuje klucze RSA o czasie życia rzędu jednej minuty.

Klasyczny system znakowania czasem opiera się o zaufane źródło czasu - np. zegar atomowy. Klient przysyła skrót znakowanego dokumentu, zaufana trzecia strona dodaje do niego bieżącą datę i czas, a następnie podpisuje całość swoim kluczem prywatnym.

Darmowe certyfikaty testowe Certum

Od kilku lat ze strony Certum można było pobrać darmowy certyfikat testowy. Wraz z nową wersją strony funkcja ta została przeniesiona z głównej strony nieco głębiej.

Certyfikaty testowe są wystawiane przez Certum w drzewie niekwalifikowanego centrum "Certum I", którego polityka certyfikacji przewiduje minimalną weryfikację danych klienta (adres email) oraz brak jakichkolwiek gwarancji finansowych z tytułu certyfikatu. Wystawianie certyfikatów jest darmowe i praktycznie natychmiastowe. Certyfikaty są ważne 3 miesiące.

Losy nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony niecały tydzień temu do MSWiA z zapytaniem o stan prac nad zapowiadaną od 2004 roku nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym.

Problemy związane z elektroniczną skrzynką podawczą

Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym określa sposób w jaki ma być wydawane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), czyli elektroniczny kwitek potwierdzający fakt złożenia dokumentu do urzędu w określonym terminie. Z rozporządzeniem tym wiążą się co najmniej trzy wątpliwości natury techniczno prawnej.

Problemy legalności faktury elektronicznej

Zbyt wysokie wymagania wobec faktur elektronicznych w Polsce prowadzą do faktycznej dyskryminacji polskich przedsiębiorstw. Kontrahent nie może wliczyć w koszty jako faktury wydruku ze strony polskiej firmy, a z zagranicznej - owszem. Przy okazji staram się też rozważyć różne scenariusze zagrożenia dla e-faktur oraz sposoby ich ochrony.

Dwa europejskie raporty o podpisie elektronicznym

Niemal równocześnie opublikowane zostały dwa obszerne, zlecone przez Unię Europejską raporty poświęcone stopniowi wdrożenia i interoperacyjności podpisu elektronicznego w Państwach Cżłonkowskich.

Testowe pliki z podpisem elektronicznym

Przykładowe pliki w różnych formatach podpisane elektronicznie różnymi aplikacjami dostępnymi na polskim rynku. Pliki są wystawione wyłącznie w celu testowania kompatybilności i interoperacyjności aplikacji do podpisu elektronicznego. Proszę o podawanie źródła przy cytowaniu lub posługiwaniu się tym materiałem.

Ministerstwa odpowiadają w sprawie podpisu elektronicznego

MSWiA i Ministerstwo Finansów odpowiedziały na zapytania zgłoszone w listopadzie i grudniu 2006 roku przez senatora Zbigniewa W. Rau. Dotyczą one m.in. faktur elektronicznych, nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym oraz "pieczątki elektronicznej".

Krytycznie o wyborach przez Internet

Stowarzyszenie Internet Society Poland opublikowało oficjalne stanowisko w sprawie wyborów powszechnych prowadzonycch przez Internet bądź przy użyciu komputerów wyborczych - ogólnie nazywanych wyborami elektronicznymi.

Stanowisko zostało stworzone w odpowiedzi na dwa zjawiska - pierwszym była entuzjastyczna wobec "elektronicznej demokracji" inicjatywa Polski Młodych. Drugim - nasilający się lobbing producentów komputerów wyborczych, dla których Polska z jej 38 mln obywateli i 23 tys. okręgów wyborczych jest atrakcyjnym rynkiem zbytu.

Wymagania wobec kontenera dokumentu elektronicznego

Głównym problemem z jakim musimy się uporać w 2006 roku jest określenie formatu bezpiecznego dokumentu elektronicznego obowiązującego w administracji oraz zgodnej z ustawą o podpisie elekronicznym wymianie dokumentów w biznesie (e-faktury).

Syndicate content