Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)

Certyfikat Mobicert w EUP ZUS

Pomimo, że Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS nie ma wbudowanej obsługi dla certyfikatów Mobicert i Cencert to korzystanie z nich jest możliwe. Wystarczy ręcznie podać ścieżkę do biblioteki obsługującej kartę - autorzy aplikacji przewidzieli taką możliwość.

Elektroniczna skrzynka podawcza GUS a komunikaty o błędach

Elektroniczna skrzynka podawcza Głównego Urzędu Statystycznego powitała mnie dzisiaj komunikatem, uświadamiającym jak nie należy konfigurować produkcyjnych serwerów ASP.NET.

Doghouse: Uroki deklaracji zgodności na przykładzie skrzynki GIODO

Przy niedawnej próbie złożenia formularza do GIODO natrafiłem na problemy, które spowodowały że cała procedura zajęła prawie tydzień. Dodatkowo zaczynam mieć wątpliwości czy i na jakiej podstawie wystawiane są deklaracje zgodności dla różnych produktów podpisu elektronicznego.

Urzędowe poświadczenie odbioru w formacie PDF

W chwili obecnej Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) jest generowane przez skrzynki podawcze (ESP) różnych dostawców z tym samym zamiłowaniem do chaosu, jakie cechuje formaty podpisu elektronicznego od początków polskiej informatyzacji. W jaki sposób można to uporządkować pozostając w ramach obowiązującego prawa?

Doghouse: skrzynka podawcza E-Studio

Cześć druga cyklu "Jak nie implementować elektronicznej skrzynki podawczej?", tym razem na podstawie skrzynki udostępnionej przez powiat mławski.

Problemy związane z elektroniczną skrzynką podawczą

Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym określa sposób w jaki ma być wydawane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), czyli elektroniczny kwitek potwierdzający fakt złożenia dokumentu do urzędu w określonym terminie. Z rozporządzeniem tym wiążą się co najmniej trzy wątpliwości natury techniczno prawnej.

Elektroniczny Urząd Podawczy w ZUS

ZUS uruchomił elektroniczny urząd podawczy, dzięki któremu można pobrać przez Internet na przykład zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami.

Hardware Security Module (HSM) w elektronicznej skrzynce podawczej

Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym reguluje m.in. sposób w jaki petent składa dokument elektroniczny do urzędu. Obowiązkiem urzędu jest wydanie urzędowego poświadczenia odbioru, które dla petenta jest wiążącym prawnie dowodem, że dokument złożył.

Odpowiedź MSWiA na zapytanie w sprawie HSM

W odpowiedzi na pismo Pana mail w związku z prośbą o wyrażenie opinii dot. kosztów i sposobu realizacji postanowień § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r., w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym wyjaśniam co następujące...

Syndicate content