Urząd elektroniczny

Dwie ciekawe ekspertyzy PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne opublikowało dwie interesujące ekspertyzy. Pierwsza jest komentarzem do proponowanych zmian do kodeksu postępowania cywilnego mających m.in. wprowadzić "elektroniczne postępowanie upominawcze" (więcej o e.p.u. u Vagli). Druga jest przeglądem problemów występujących przy realizacji systemów teleinformatycznych zamawianych przez administrację publiczną.

Raport o bezpieczeństwie polskiej administracji publicznej

Rozwiązania PKI stosuje 18% jednostek administracji publicznej, różnego rodzaju szyfrowanie danych wewnętrznych lub transmisyjnych - trochę ponad jedna trzecia. Takie dane wynikają z opublikowanego przez Computerworld badania poziomu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej.

Problemy związane z elektroniczną skrzynką podawczą

Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym określa sposób w jaki ma być wydawane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), czyli elektroniczny kwitek potwierdzający fakt złożenia dokumentu do urzędu w określonym terminie. Z rozporządzeniem tym wiążą się co najmniej trzy wątpliwości natury techniczno prawnej.

"Urząd bez papieru" na Śląsku

25 lipca w Bibliotece Śląskiej marszałek Województwa Śląskiego oraz prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie ze Śląska podpisali Deklarację o rezygnacji z dokumentów papierowych. Jest to akt założycielski projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej).

Ujawniona oficjalna specyfikacja Płatnika ZUS (KSI MAIL)!

Adwokat Artur Kmieciak działający w imieniu Sergiusza Pawłowicza uzyskał w końcu specyfikację protokołu KSI MAIL używanego przez program Płatnik Teletransmisja - po ponad pięciu latach sądowych potyczek z ZUS. Format paczek został ujawniony już w 2002 roku przez Pawła Hikierta, który odtworzył go na podstawie analizy struktury paczek Płatnika. Obecnie udostępniony dokument jest jednak oficjalną specyfikacją, pochodzącą z Prokomu i będącą własnością ZUS.

Elektroniczny Urząd Podawczy w ZUS

ZUS uruchomił elektroniczny urząd podawczy, dzięki któremu można pobrać przez Internet na przykład zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami.

MSWiA: projekt formularzy elektronicznych

MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych. Projekt rozporządzenia powołuje się na ustawę o podpisie elektronicznym, ustawę o informatyzacji oraz kodeks postępowania administracyjnego.

Hardware Security Module (HSM) w elektronicznej skrzynce podawczej

Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym reguluje m.in. sposób w jaki petent składa dokument elektroniczny do urzędu. Obowiązkiem urzędu jest wydanie urzędowego poświadczenia odbioru, które dla petenta jest wiążącym prawnie dowodem, że dokument złożył.

Odpowiedź MSWiA na zapytanie w sprawie HSM

W odpowiedzi na pismo Pana mail w związku z prośbą o wyrażenie opinii dot. kosztów i sposobu realizacji postanowień § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r., w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym wyjaśniam co następujące...

Syndicate content