XAdES (ETSI TS 101 903)

Kilka aktualności kryptograficznych

Nowy atak na AES, XAdES w MS Office 2010, scenariusze ataków na Bitlocker.

Błąd w specyfikacji oraz implementacjach HMAC w XML Signature

W3C opublikowało poprawkę do specyfikacji XML Signature naprawiając błąd, który w dosłownej implementacji metody HMAC umożliwiał poprawną weryfikację fałszywych podpisów.

Wdrożenie XAdES-A w itBCG

Firma itBCG w wdrożyła arfchiwalny profil XAdES-A w projekcie faktury elektronicznej XAdES-A. Projekt trwał u jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych. Rezultatem wdrożenia jest możliwość podpisywania elektronicznych dokumentów operatora najbardziej zaawansowaną formą podpisu XAdES.

Testowe pliki z podpisem elektronicznym

Przykładowe pliki w różnych formatach podpisane elektronicznie różnymi aplikacjami dostępnymi na polskim rynku. Pliki są wystawione wyłącznie w celu testowania kompatybilności i interoperacyjności aplikacji do podpisu elektronicznego. Proszę o podawanie źródła przy cytowaniu lub posługiwaniu się tym materiałem.

MSWiA: projekt formularzy elektronicznych

MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych. Projekt rozporządzenia powołuje się na ustawę o podpisie elektronicznym, ustawę o informatyzacji oraz kodeks postępowania administracyjnego.

Formaty podpisu elektronicznego

Rozporządzenie o warunkach technicznych zawiera następującą specyfikację formatów podpisu elektronicznego dopuszczonego do stosowania w Polsce:

Syndicate content