Problemy

Wątpliwości, problemy prawne, błędy, niejasności itd.

Doghouse: Uroki deklaracji zgodności na przykładzie skrzynki GIODO

Przy niedawnej próbie złożenia formularza do GIODO natrafiłem na problemy, które spowodowały że cała procedura zajęła prawie tydzień. Dodatkowo zaczynam mieć wątpliwości czy i na jakiej podstawie wystawiane są deklaracje zgodności dla różnych produktów podpisu elektronicznego.

PTI krytycznie o procesie legislacyjnym ustawy o podpisach

Polskie Towarzystwo Informatyczne opublikowało listę uwag do projektu ustawy o podpisach Ministerstwa Gospodarki.

Informacja o składkach drogą elektroniczną - dlaczego kwalifikowany podpis nie jest dobrym pomysłem

Uwagi do do projektu "ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" z dnia
26 czerwca 2008 dotyczącego przekazywania informacji o składkach, zgłoszonego przez komisję "Przyjazne Państwo".

Debata o nowelizacji ustawy o informatyzacji

W związku z planowaną nowelizacją ustawy o informatyzacji zastanawiam się właśnie nad przyszłym kształem rozporządzenia o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych. Obecna forma wydaje mi się posiadać szereg wad, które w dużym stopniu ograniczają jej sens.

Jaki dostęp do CEPIK?

Projekt zmian w kodeksie drogowym przewiduje możliwość sprawdzenia danych samochodu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) pod kątem pojazdów skradzionych lub niezgodności np. między numerem VIN, numerem rejestracyjnym a danymi właściciela. MSWiA rozważa różne warianty dostępu do tych informacji.

Alternatywy są dwie:

Konferencja CPI - nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym

Nowelizacja Ustawy o podpisie elektronicznym jest zdaniem praktycznie wszystkich zajmujących się problematyką e-administracji i e-gospodarki niezbędna. O ile jeszcze rok temu nie wszyscy zgadzali się z tą tezą, to obecnie nikt nie wątpi, że im prędzej się to stanie, tym lepiej dla rynku. W trakcie trwających od stycznia 2008 roku prac Ministerstwa Gospodarki nad tą nowelizacją, zgłoszono szereg propozycji i uwag. Cześć z nich spotyka się z powszechną akceptacją, część budzi wątpliwości, część wymaga na pewno dopracowania.

Publikacja aktów prawnych z rocznym opóźnieniem

Jak informuje Polskie Towarzystwo Informatyczne "w dniu 3 września odbyła się w MSWiA konferencja uzgodnieniowa nowelizacji "Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych  aktów prawnych". Nowelizacja ustawy stwarza możliwość publikowania w sieci wersji elektronicznej Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, orzeczeń  i innych aktów prawnych.

Zdumiewająca interpretacja urzędu skarbowego w Warszawie

Urząd skarbowy w Warszawie wydał na wniosek firmy zaskakującą interpretację rozporządzenia o fakturze elektronicznej. Konkluzja interpretacji jest taka, że tylko system EDI może spełnić wymagania rozporządzenia o fakturze elektronicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

Autor interpretacji cytuje fragment rozporządzenia, mówiący o tym że musi być zagwarantowana "autentyczność pochodzenia i integralność treści" faktur elektronicznych i wymieniający dwie alternatywne metody spełnienia tego wymagania: bezpieczny podpis elektroniczny lub system EDI.

Stanowisko ISOC Polska w sprawie zmian w prawie o podpisie elektronicznym

Od początku prac nad polską ustawą o podpisie elektronicznym wśród
specjalistów zajmujących się tą tematyką toczyły się spory na temat
wpływu legislacji na przyszły kształt usług elektronicznych. Obecny
stan podpisu elektronicznego potwierdza wyrażane wówczas obawy, że zbyt
restrykcyjna legislacja doprowadzi do stagnacji tego segmentu rynku.

Atak na podpis elektroniczny przez zmianę formatu

Rozszerzenie pliku determinuje sposób jego interpretacji przez odbiorcę, powinno być więc chronione wewnątrz podpisanej elektronicznie struktury - taka lekcja płynie z nowego ataku opublikowanego przez badaczy z włoskiego uniwersytetu Reggio Calabria. Informacja krąży w zainteresowanych kręgach od kilku tygodni, ale jako pierwsi napisali o niej Czesi w magazynie CryptoWorld.

Demonstracją ataku jest plik graficzny w formacie BMP, który zawiera jakiś tekst. Jednak wystarczy tylko zmienić rozszerzenie na HTML by plik wyświetlił tekst o zupełnie odmiennej treści. Jak to jest zrobione?

Ważność podpisu po wygaśnięciu certyfikatu

Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym podpis kwalifikowany jest ważny, jeśli został złożony w okresie jego ważności. Co się dzieje po jego wygaśnięciu? Otóż wtedy pojawia się problem, który może dotyczyć dokumentów o czasie ważności dłuższym, niż okres ważności certyfikatu.

Art 5. 1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego
certyfikatu.

Wczesna wersja uruchomieniowa e-PUAP?

Od kilku miesięcy na stronie projektu e-PUAP czytaliśmy optymistyczne komentarze o uruchamianiu kolejnych usług "zgodnie z harmonogramem". Projekt, którego głównym celem jest udostępnienie urzędom platformy do uruchamiania skrzynek podawczych został otwarty dla "skrzynkodawców" i "skrzynkobiorców" 1 maja. Lepiej byłoby jednak chyba opóźnić jego premierę aż zacznie działać...

Realne koszty podpisu kwalifikowanego

W artykułach o podpisie elektronicznym powszechnie obowiązujący szacunek kosztu certyfikatu kwalifikowanego to około 300-400 zł. W rzeczywistości koszt podpisu elektronicznego jest nieco wyższy i posiada szereg dodatkowych kosztów pośrednich.

Debata o nowelizacji ustawy o podpisie

Sygnały o planowanej nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym są coraz liczniejsze i bieżący rok będzie w tej kwesti rozstrzygający. Ważne jest wiec by przejść od dyskusji nad tym co nie działa do dyskusji o tym jak powinno działać.

Syndicate content