Prawo polskie

Uwagi PTI do podpisu osobistego

Polskie Towarzystwo Informatyczne opublikowało swoje uwagi do projektu MSWiA o warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

KPRM: stanowisko wobec pakietu poprawek poselskich

Rząd opublikował stanowisko wobec poprawek zgłoszonych w komisji poselskiej do projektu ustawy o podpisach elektronicznych i innych ustaw (tzw. "małej nowelizacji").

Nietransparentne prace nad ustawą o podpisach w Sejmie

Ustawa o podpisach elektronicznych tym razem utknęła w sejmowej podkomisji, gdzie zgłoszono do niej kilkadziesiąt poprawek. Wokół nich toczy się obecnie kuluarowa dyskusja, niewidoczna dla opinii publicznej.

Pierwsze czytanie ustawy o podpisach

16 grudnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o podpisach elektronicznych. Na stronie Sejmu można zapoznać się ze stenogramem z tej sesji.

Kto to jest "podmiot świadczący usługi certyfikacyjne" - odpowiedź MG

Ministerstwo Gospodarki udzieliło mi następującej - bardzo ciekawej - odpowiedzi na zadane niedawno zapytanie o intencje ustawodawcy w takim, a nie innym sformułowaniu definicji "podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne".

Nowa ustawa lobbingowa

Na stronie KPRM dostępny jest projekt nowej ustawy lobbingowej autorstwa Julii Pitery.

Projekt rozporządzenia o certyfikatach dla audytorów

MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych.

Projekt rozporządzenia o zaufanym profilu

MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zaufanego profilu dla platformy e-PUAP i zaprosiło do zgłaszania uwag.

Kto to jest "podmiot świadczący usługi certyfikacyjne"?

Od czasu do czasu prowadzę usługi doradcze i szkoleniowe związane z podpisem elektronicznym. Czasem kwalifikowanym, czasem komuś zainstaluję PGP. Czy zgodnie z definicją proponowaną w projekcie ustawy o podpisach elektronicznych będę "podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne"?

Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF) 2.0

Jak Unia Europejska zamierza definiować otwartość i neutralność technologiczną w przyszłości? Jakie są pobożne życzenia Brukseli na temat przyszłego wyglądu administracji publicznej? Poniżej krótki komentarz na temat projektu drugiej wersji Europejskich Ram Interoperacyjności (EIF).

PTI krytycznie o procesie legislacyjnym ustawy o podpisach

Polskie Towarzystwo Informatyczne opublikowało listę uwag do projektu ustawy o podpisach Ministerstwa Gospodarki.

Ustawa o podpisach po konferencji uzgodnieniowej, opór centrów

Projekt ustawy o podpisach elektronicznych jest obecnie na etapie wprowadzania zmian po konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 11 marca 2009 oraz poprawek wprowadanych przez Rządowe Centrum Legislacyjne.

http://www.mg.gov.pl/Prawo/Projekty+aktow+prawnych/Regulacje+Gospodarcze/

Warto tutaj również odnotować pochodzącą z grudnia 2008 publikację firmy Certum, w której krytyków obecnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce określono mianem "naprawiaczy" i "technokratów".

Projekt ustawy o podpisach skierowany do konsultacji

Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o podpisach elektronicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Projekt jest datowany na 4 listopada, zaś termin zgłaszania uwag został wyznaczony na 30 listopada (wypada w najbliższą niedzielę).

Informacja o składkach drogą elektroniczną - dlaczego kwalifikowany podpis nie jest dobrym pomysłem

Uwagi do do projektu "ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" z dnia
26 czerwca 2008 dotyczącego przekazywania informacji o składkach, zgłoszonego przez komisję "Przyjazne Państwo".

Dwie ciekawe ekspertyzy PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne opublikowało dwie interesujące ekspertyzy. Pierwsza jest komentarzem do proponowanych zmian do kodeksu postępowania cywilnego mających m.in. wprowadzić "elektroniczne postępowanie upominawcze" (więcej o e.p.u. u Vagli). Druga jest przeglądem problemów występujących przy realizacji systemów teleinformatycznych zamawianych przez administrację publiczną.

Syndicate content