Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym.

MSWiA: projekt formularzy elektronicznych

MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych. Projekt rozporządzenia powołuje się na ustawę o podpisie elektronicznym, ustawę o informatyzacji oraz kodeks postępowania administracyjnego.

Opis formatu Sigillum SDOC

Format Sigillum SDOC został opracowany przez PWPW[1] na potrzeby programu Sigillum Sign. Sigillum Sign jest faktycznie nakładką na Microsoft Office i potrafi podpisywać tylko z poziomu MS Office.

Wymagania wobec kontenera dokumentu elektronicznego

Głównym problemem z jakim musimy się uporać w 2006 roku jest określenie formatu bezpiecznego dokumentu elektronicznego obowiązującego w administracji oraz zgodnej z ustawą o podpisie elekronicznym wymianie dokumentów w biznesie (e-faktury).

Hardware Security Module (HSM) w elektronicznej skrzynce podawczej

Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym reguluje m.in. sposób w jaki petent składa dokument elektroniczny do urzędu. Obowiązkiem urzędu jest wydanie urzędowego poświadczenia odbioru, które dla petenta jest wiążącym prawnie dowodem, że dokument złożył.

Formaty podpisu elektronicznego

Rozporządzenie o warunkach technicznych zawiera następującą specyfikację formatów podpisu elektronicznego dopuszczonego do stosowania w Polsce:

"Nie można odmówić ważności podpisowi elektronicznemu..."

Komentarz do dwóch artykułów ustawy o podpisie elektronicznym budzacych wiele kontrowersji - art. 6.3 oraz art. 8. Artykuły te, wbrew częstej interpretacji, nie stanowią bezsensownego zrównania podpisu kwalifikowanego z niekwalifikowanym. Chronią one po prostu przed kilkoma specyficznymi rodzajami "ataków" prawnych na moc dowodową podpisu elektronicznego.

Raport na temat stanu podpisu elektronicznego w Polsce (2006)

Ta analiza została napisana przeze mnie na potrzeby wewnętrzne ISOC-PL. Odpowiada ona najlepszemu stanowi mojej wiedzy na temat podpisu elektronicznego w Polsce i jest oparta o analizę aktualnych uregulowań prawnych oraz faktycznego stanu rynku. Może zawierać błędy lub braki, proszę o ich korygowanie.

Syndicate content