Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym.

Mobilny podpis elektroniczny – jak to działa?

Opublikowany przez firmę Mobitrust informacja o wprowadzeniu do powszechnego użytku w Polsce mobilnego podpisu elektronicznego wzbudziła znaczne zainteresowanie, zarówno wśród użytkowników jak i specjalistów zajmujących się podpisem elektronicznym.

Wczesna wersja uruchomieniowa e-PUAP?

Od kilku miesięcy na stronie projektu e-PUAP czytaliśmy optymistyczne komentarze o uruchamianiu kolejnych usług "zgodnie z harmonogramem". Projekt, którego głównym celem jest udostępnienie urzędom platformy do uruchamiania skrzynek podawczych został otwarty dla "skrzynkodawców" i "skrzynkobiorców" 1 maja. Lepiej byłoby jednak chyba opóźnić jego premierę aż zacznie działać...

Realne koszty podpisu kwalifikowanego

W artykułach o podpisie elektronicznym powszechnie obowiązujący szacunek kosztu certyfikatu kwalifikowanego to około 300-400 zł. W rzeczywistości koszt podpisu elektronicznego jest nieco wyższy i posiada szereg dodatkowych kosztów pośrednich.

Debata o nowelizacji ustawy o podpisie

Sygnały o planowanej nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym są coraz liczniejsze i bieżący rok będzie w tej kwesti rozstrzygający. Ważne jest wiec by przejść od dyskusji nad tym co nie działa do dyskusji o tym jak powinno działać.

Co poświadcza certyfikat czyli brak autoryzacji w ZUS?

Nowa wersja Programu Płatnika 7.02.001 dopuszcza możliwość korzystania z certyfikatów kwalifikowanych, ale - w odróżnieniu od wcześniej implementowanych systemów - nie stosuje żadnej formy autoryzacji certyfikatu do danego płatnika.

Certum uruchamia publiczną usługę DVCS

Certum uruchomiło publiczną usługę DVCS pod marką e-Notarius. Usługa pozwala na weryfikację kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożonego przy pomocy certyfikatów polskich jak i zagranicznych.

Usługa jest dostępna pod adresem qdvcs.certum.pl. W chwili obecnej publicznie dostępna jest usługa weryfikacji podpisu złożonego przy pomocy polskich certyfikatów. W następnej kolejności Certum zapowiedziało obsługę 24 centrów z 12 Państw Członkowskich Unii, oraz z kwalifikowanych centrów Federacji Rosyjskiej.

PIT dostępny w e-Deklaracjach

Ministerstwo Finansów opublikowało elektroniczne formularze dla rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli to co dla większości zwykłych śmiertelników oznacza coroczne rozliczenie podatku do końca kwietnia.

Polski e-podpis w liczbach

Wiemy ile mamy w Polsce certyfikatów kwalifikowanych. Pani Anna Frankowska przygotowując artykuł dla portalu Money.pl zebrała jeszcze szereg innych informacji statystycznych.

W opublikowanym w portalu artykule "Od dziś można składać PIT przez Internet" pojawiają się następujące liczby:

22 tys. certyfikatów kwalifikowanych w Polsce

Na dzień 19 marca 2008 w Polsce są aktywne 22 752 certyfikaty kwalifikowane wystawione przez trzy centra certyfikacji - wynika z informacji udzielonych przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie wniosku o dostęp do informacji publicznej złożonego 20 marca.

Projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym

Dzięki szybkiej odpowiedzi MSWiA na wniosek o dostęp do informacji publicznej poniżej publikujemy tekst projektu ustawy o nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. Projekt jest datowany na lipiec 2007.

W projekcie pojawiają się liczne zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego, między innymi:

NIK o certyfikatach zagranicznych w administracji

Kontrole przeprowadzone dotychczas przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w części jednostek administracji publicznej pokazują jak Izba rozumie artykuł 4 ustawy o podpisie elektronicznym, to znaczy równoważność zagranicznych certyfikatów kwalifikowanych.

Kompatybilność formatów podpisu elektronicznego w Polsce bliska zeru

W 2005 roku na łamach tygodnika Computerworld opisywałem potencjalne zamieszanie jakie może wywołać wybór czterech różnych formatów podpisu elektronicznego przez cztery polskie kwalifikowane centra certyfikacji (QCA). Były to formaty wybrane arbitralnie przez centra na podstawie rozporządzenia o warunkach technicznych i stosowane w dostarczanych klientom aplikacjach "do podpisu kwalifikowanego". W 2005 roku działały one (z jednym wyjątkiem) w ten sam sposób - to znaczy podpisywany dokument traktowały jako ciąg bitowy i enkapsulowały w przyjętym przez producenta formacie.

Mobilny Podpis Elektroniczny zapowiadany w połowie roku

Spółka MobiTrust należąca do grupy One-2-One, w połowie roku planuje wdrożyć Bezpieczny Mobilny Podpis Elektroniczny. Rozwiązanie przygotowane przez spółkę przeszło pozytywnie testy u dwóch operatorów komórkowych. BMPE będzie tańszą i bardziej dostępną alternatywą dla dotychczas oferowanego w Polsce podpisu elektronicznego.

Dostępna specyfikacja wejścia-wyjścia systemu e-Deklaracje

Ministerstwo Finansów udostępniło specyfikację wejścia-wyjścia dla systemu e-Deklaracje uruchomionego na początku stycznia. Specyfikacja pozwala na implementowanie własnych aplikacji wysyłających deklaracje podatkowe do systemu e-Deklaracje przez podmioty, które zgłosiły taką chęć swojemu urzędowi skarbowemu.

Kłopoty z kartą Certum

Jeden z czytelników serwisu zajmujący się pisaniem oprogramowania wykorzystującego bezpieczny podpis elektroniczny postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami z kartami kryptograficznymi i sterownikami do nich, które otrzymał od Certum. Cały poniższy tekst pochodzi od oryginalnego autora, który woli pozostać anonimowy.

Syndicate content