Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym.

Średnio pięciu płatników na jeden certyfikat w ZUS

Średnio ponad pięciu płatników przypada na jeden certyfikat kwalifikowany używany do podpisywania deklaracji w ZUS - tak wynika z opublikowanych przez ZUS statystyk wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Czy tylko PIT-37 będzie bez e-podpisu?

W kolejnej odsłonie sondowania opinii publicznej Ministerstwo Finansów zaproponowało, by zamiast rezygnować całkowicie z podpisu kwalifikowanego w deklaracjach podatkowych zrobić to tylko dla deklaracji PIT-37, składanych corocznie przez większość Polaków.

Mobilny ePodpis już w Plusie

Biznesowi Abonenci sieci Plus mogą składać podpis za pomocą telefonu komórkowego. Mobilny ePodpis wykorzystuje certyfikat kwalifikowany i pozwala na składanie podpisu elektronicznego pod dokumentami elektronicznymi, transakcjami lub danymi. Usługa oferowana jest klientom instytucjonalnym i firmom.

Polskie drzewo kwalifikowane w formacie FDF i PKCS#7

Poniżej opublikowane są paczki zawierające kompletne drzewo polskich certyfikatów kwalifikowanych w formatach:

Projekt ustawy o podpisach skierowany do konsultacji

Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o podpisach elektronicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Projekt jest datowany na 4 listopada, zaś termin zgłaszania uwag został wyznaczony na 30 listopada (wypada w najbliższą niedzielę).

Porównanie mechanizmów uwierzytelnienia

Poniżej publikuję roboczą wersję artykułu mającego być próbą usystematyzowania stosowanych obecnie w praktyce metod uwierzytelnienia użytkownika. Wydzielone zostały mechanizmy potwierdzania tożsamości na etapie rejestraci, pozwalające na przypisanie do podmiotu tożsamości elektroniczne oraz metody uwierzytelnienia na etapie dostępu do usługi przez daną tożsamość elektroniczną. Zachęcam do dyskusji.

Informacja o składkach drogą elektroniczną - dlaczego kwalifikowany podpis nie jest dobrym pomysłem

Uwagi do do projektu "ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" z dnia
26 czerwca 2008 dotyczącego przekazywania informacji o składkach, zgłoszonego przez komisję "Przyjazne Państwo".

Konferencja CPI - nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym

Nowelizacja Ustawy o podpisie elektronicznym jest zdaniem praktycznie wszystkich zajmujących się problematyką e-administracji i e-gospodarki niezbędna. O ile jeszcze rok temu nie wszyscy zgadzali się z tą tezą, to obecnie nikt nie wątpi, że im prędzej się to stanie, tym lepiej dla rynku. W trakcie trwających od stycznia 2008 roku prac Ministerstwa Gospodarki nad tą nowelizacją, zgłoszono szereg propozycji i uwag. Cześć z nich spotyka się z powszechną akceptacją, część budzi wątpliwości, część wymaga na pewno dopracowania.

Ponad 100 tys. certyfikatów kwalifikowanych

Na dzień 1 sierpnia 2008 aktywnych było 119 tys. certyfikatów kwalifikowanych wynika z danych Ministerstwa Gospodarki.

Odpowiedź MSWiA na zapytanie w sprawie e-PUAP

Poniżej publikuję odpowiedź na zadane kilka tygodni temu pytanie o niedziałanie systemu e-PUAP. Z odpowiedzi można dowiedzieć się mniej więcej tyle, że system e-PUAP nie działa bo "trwają testy systemu" a protokół odbioru nie został jeszcze (w momencie pisania odpowiedzi) podpisany.

ZUS błędnie informuje przedsiebiorców

Oddziały ZUS w całej Polsce informują klientów, że obowiązującym terminem wygaśnięcia darmowych certyfikatów niekwalifikowanych jest 21 lipca - informuje Gazeta Prawna. ZUS zasłania się przepisami, bo istotnie na dzień dzisiejszy nie ma żadnego przepisu, który ten termin by zmieniał.

50 tys. certyfikatów kwalifikowanych

Liczba aktywnych certyfikatów kwalifikowanych wystawionych przez polskie centra w drzewie Centrast wynosi ponad 56 tysięcy według stanu na początek czerwca. Wiele podmiotów posiada także umowy z centrami przewidujące wystawienie certyfikatów z późniejszą datą.

Stanowisko ISOC Polska w sprawie zmian w prawie o podpisie elektronicznym

Od początku prac nad polską ustawą o podpisie elektronicznym wśród
specjalistów zajmujących się tą tematyką toczyły się spory na temat
wpływu legislacji na przyszły kształt usług elektronicznych. Obecny
stan podpisu elektronicznego potwierdza wyrażane wówczas obawy, że zbyt
restrykcyjna legislacja doprowadzi do stagnacji tego segmentu rynku.

Atak na podpis elektroniczny przez zmianę formatu

Rozszerzenie pliku determinuje sposób jego interpretacji przez odbiorcę, powinno być więc chronione wewnątrz podpisanej elektronicznie struktury - taka lekcja płynie z nowego ataku opublikowanego przez badaczy z włoskiego uniwersytetu Reggio Calabria. Informacja krąży w zainteresowanych kręgach od kilku tygodni, ale jako pierwsi napisali o niej Czesi w magazynie CryptoWorld.

Demonstracją ataku jest plik graficzny w formacie BMP, który zawiera jakiś tekst. Jednak wystarczy tylko zmienić rozszerzenie na HTML by plik wyświetlił tekst o zupełnie odmiennej treści. Jak to jest zrobione?

Ważność podpisu po wygaśnięciu certyfikatu

Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym podpis kwalifikowany jest ważny, jeśli został złożony w okresie jego ważności. Co się dzieje po jego wygaśnięciu? Otóż wtedy pojawia się problem, który może dotyczyć dokumentów o czasie ważności dłuższym, niż okres ważności certyfikatu.

Art 5. 1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego
certyfikatu.

Syndicate content