Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym.

Polemika - Unizeto o podpisie elektronicznym

Poniżej publikuję w całości odpowiedź Tomasza Litarowicza z Unizeto na mój artykuł sprzed miesiąca, będący z kolei komentarzem do artykułu p. Litarowicza w Computerworldzie.

Rosnąca popularność podpisu elektronicznego

W niedawnym artykule opublikowanym w Computerworld przedstawiciel Unizeto mówi, że "zainteresowanie e-podpisem rozwija się na całym świecie". Czy faktycznie?

Raport z NTIPE i dwa artykuły o podpisie

Dostępny jest skrócony raport z Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, poza tym dwa ciekawe artykuły Michała Tabora.

Warsaw - November 9-10 - Boosting trust in the digital single market: the role of e-signature

Polish Ministry of Economy, acting as Polish Presidency, organizes an event dedicated to new European framework for electronic identification, authentication and signatures.

Sens ekonomiczny Profilu Zaufanego

MSWiA opublikowało interesujące szacunki dotyczące kosztu utrzymania Profilu Zaufanego w ramach systemu ePUAP.

Decyzja KE w sprawie referencyjnego formatu podpisu elektronicznego

Komisja Europejska opublikowała decyzję 2011/130/UE wprowadzającą referencyjny format podpisu elektronicznego.

Public consultation: Electronic identification, authentication and signatures in the European digital single market

European Commission has opened a public consultation on "Digital Agenda for Europe: Electronic identification, authentication and signatures in the European digital single market". Replies can be submitted till April 15.

Ustawa o podpisach w Sejmie

KPRM skierowała projekt ustawy o podpisach elektronicznych do Sejmu, gdzie będzie on rozpatrywany na posiedzeniu 14 grudnia.

Mediated electronic signature - PKI 2.0

Mediated electronic signature is new technical and organisational solution that tries to solve limitations of qualified electronic signature.

Podpis elektroniczny z mediatorem - PKI 2.0

Podpis elektroniczny z mediatorem to nowe rozwiązanie techniczne i organizacyjne, którego celem jest rozwiązanie kilku ograniczeń kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ustawa o podpisach i "mała nowelizacja" - aktualne postępy

Jaki jest aktualny stan prac nad ustawą o podpisach elektronicznych ("duża nowelizacja") oraz projektem komisji Przyjazne Państwo nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym i paru innych ustaw ("mała nowelizacja")?

DEAESLR: Kiedy podpis elektroniczny bardziej przeszkadza niż pomaga?

W tegorocznym wydaniu czasopisma "Digital Evidence and Electronic Signature Law Review" ukazał się mój artykuł zatytułowany "When the EU qualified electronic signature becomes an information services preventer". Jest to analiza przyczyn niepowodzenia wdrożeń kwalifikowanego podpisu elektronicznego w państwach Unii Europejskiej.

Europejska Agenda Cyfrowa - Działanie nr 3 w podpisach transgranicznych

Światło dzienne ujrzało polskie stanowisko (?) do Działania nr 3 w zakresie podpisu elektronicznego opisanego w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Sama agenda opublikowana została w czerwcu.

Do czego posłuży pieczęć elektroniczna?

Pieczęć elektroniczna zdefiniowana w nowej ustawie o podpisach elektronicznych osadza w prawie polskim mechanizm znany i stosowany od dawna czyli podpis cyfrowy składany nie przez osobę fizyczną, a w imieniu firmy, organizacji czy urzędu. Otwiera to drogę do wielu przydatnych zastosowań, zarówno w biznesie jak i administracji publicznej.

Adobe Acrobat jako oprogramowanie do podpisu elektronicznego

Analiza zastosowania Adobe Acrobat i Adobe Reader 8 jako oprogramowania podpisującego i weryfikującego bezpieczny podpis elektroniczny w Polsce

Syndicate content