Standardy, normy

Standardy techniczne podpisu elektronicznego

ITU-T X.509

Standard X.509 jest rozwijany przez ITU-T (dawniej CCIT) i jest podstawowym standardem definiującym format, zawartość oraz znaczenie pól w certyfikacie X.509 oraz CRL.

Syndicate content