Faktura elektroniczna (e-faktura)

Kontrole biznesowe (?) w fakturach elektronicznych

W nowym rozporządzeniu o fakturowaniu elektronicznym pojawiło się dość osobliwe pojęcie "kontroli biznesowych".

Jak zapewnić autentyczność i integralność faktury elektronicznej?

Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2011 rozporządzeniem o fakturach elektronicznych autentyczność i integralność można zapewnić za pomocą innych środków niż EDI i podpis kwalifikowanych. Czyli jakich?

Webcast: Prawne i techniczne aspekty wdrażania e-faktur - prawda i mity (19 kwietnia Deloitte)

19 kwietnia o godz. 10:00 odbędzie się organizowana przez firmę Deloitte prezentacja na temat nowych regulacji faktur elektronicznych.

Jak otworzyć fakturę od Wizzair z rozszerzeniem .mssig

Wizzair wystawia faktury elektroniczne w formacie PDF, którym towarzyszy plik z podpisem elektronicznym o rozszerzeniu MSSIG.

Projekt rozporządzenia o fakturach elektronicznych A.D. 2010

Projekt rozporządzenia o przesyłaniu faktur elektronicznych stanowi istotną różnicę jakościową w podejściu do fakturowania w Polsce i jeśli wejdzie w życie być może pozwoli nadgonić pięcioletnie opóźnienie spowodowane forsowaniem faktur z podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów i Poczty Polskiej w sprawie faktur elektronicznych

Ministerstwo Finansów oraz Poczta Polska udzieliły odpowiedzi na wysłane w połowie lipca zapytania w sprawie regulacji dotyczących faktur elektronicznych.

Ministerstwo Finansów o fakturach elektronicznych

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Finansów rozesłało następującą informację na temat rozporządzenia o fakturach elektronicznych.

Ministerstwo Gospodarki o nowej dyrektywie 2006/112/WE

Ministerstwo Gospodarki poinformowało o przyjęciu przez Radę Europejską nowego brzmienia dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Nowelizacja dyrektywy precyzuje art. 233 dotyczący faktur elektronicznych.

Na piątą rocznicę rozporządzenia o fakturach elektronicznych

Dzisiaj mija właśnie piąta rocznica rozporządzenia ministra finansów w sprawie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych. Rozporządzenia szkodliwego, którego celem było raczej powstrzymanie faktur elektronicznych przed opanowaniem polskiej gospodarki niż ich upowszechnienie.

Issues with e-invoice based car registration in Poland

Polish revenue service is now quite good in handling electronic invoices, unfortunately it's not always the case public administration offices. One of Polish car dealers experienced problems when trying to register vehicles because a local office refused to accept e-invoice as proof of purchase.

Kłopoty z e-fakturami na samochody

Pomimo, że urzędy skarbowe generalnie wiedzą jak radzić sobie z fakturami elektronicznymi, inne jednostki administracji publicznej nadal mają z tym problem. Jeden z polskich dealerów samochodowych miał problemy z rejestracją samochodów bo wydziały komunikacji przy urzędach wojewódzkich odmawiały przyjęcia dowodu zakupu w postaci faktury elektronicznej.

Szwecja i Finlandia przeszły już z papierowych na elektroniczne faktury

Wszystkie szwedzkie i fińskie jednostki administracji rządowej stosują obecnie elektroniczny sposób fakturowania. Szwecja wyliczyła, że zaoszczędzi w ten sposób 365 milionów euro w ciągu 5 lat. Skorzystają na tym wszyscy – zwłaszcza podatnicy (informacja prasowa firmy Itella).

Czy można zbudować tanią e-fakturę w oparciu o EDI?

EDI jest drugim - po "bezpiecznym podpisie" - mechanizmem ochrony autentyczności i integralności e-faktur dopuszczonym przez polskie rozporządzenie. Biorąc pod uwagę przeciwskuteczność stosowania podpisu kwalifikowanego dla faktur elektronicznych EDI wydaje się być atrakcyjną alternatywą dla firm, które nie chcą przesyłać swoim kontrahentom każdej faktury w postaci dwóch plików wymagających do otwarcia oddzielnych aplikacji (e-faktura w UPC i TP SA).

ECR udostępnia modelową umowę EDI

Grupa robocza do spraw EDI w ECR Polska udostępniła umowę modelową EDI w języku polskim. Umowa może być wykorzystana jako wzorzec do uruchomienie elektronicznej wymiany faktur pomiędzy dwiema firmami przy zachowaniu zgodności z rozporządzeniem o fakturach elektronicznych.

BillBird i itBCG podpisały umowę dotyczącą wdrożenia systemu EBPP

Firmy BillBird SA i IT Business Consulting Group (itBCG) podpisały porozumienie o wspólnym wprowadzeniu na polski rynek systemu EBPP. BillBird odpowiadać będzie za kwestie biznesowe, a itBCG za rozwój i utrzymanie systemu.

Na polski rynek wkracza EBPP, czyli Elektroniczna Prezentacja i Płacenie Rachunków (ang. Electronic Bill Presentments and Payment) - zupełnie nowy sposób regulowania należności.

Syndicate content