Boni: będzie projekt zrównujący podpis odręczny z elektronicznym